Metsähallituksen vastuualueet

Toimimme luonnon, ihmisten ja yhteiskunnan parhaaksi neljällä vastuualueella hyödyntäen jokaisen vastuualueen asiantuntemusta ja osaamista.

Metsähallitus Metsätalous Oy on Metsähallituksen kokonaan omistama tytäryhtiö, joka hoitaa liiketoiminnan piirissä olevia, PEFC-sertifioituja monikäyttömetsiä.

Metsähallituksen liiketoimintayksikkö Metsähallitus Kiinteistökehitys luo kestävästi monipuolisia mahdollisuuksia biotaloudelle ja liiketoiminnalle.

Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa lähes kaikkia maamme luonnonsuojelualueita sekä kymmeniä kulttuuriperintökohteita ja tuottaa maksuttomat peruspalvelut retkeilijöille, jotta mahdollisimman moni pääsee nauttimaan luonnosta.

Metsähallituksen Eräpalvelut tarjoaa metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia myöntämällä erälupia valtion alueille ja käyttämällä lupatulot kestävän eränkäynnin edistämiseen.

Muut tytäryhtiöt

Siemen Forelia Oy on Metsähallituksen tytäryhtiö, joka tuottaa ja myy korkealaatuisia metsäpuiden siemeniä Suomessa ja Pohjoismaissa. MH-Kivi Oy vuokraa kiviainesten ottopaikkoja ja myy kiviaineksia.