Kuva: Kimmo Ervola
Kuva: Kimmo Ervola

Vastuullinen liiketoiminta

Metsähallitus kehittää vastuullisesti valtion maa- ja vesiomaisuuden käyttöä niin, että se hyödyttää mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa nyt ja tulevaisuudessa. Toimimme liiketoiminnassa aktiivisesti ja kestävästi ympäristön, ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi. Olemme luotettava yhteistyökumppani ja rakennamme kestävämpää tulevaisuutta kiinteässä vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kumppaneiden sekä muiden sidosryhmiemme kanssa.

Vastaamme globaaleihin haasteisiin innovatiivisilla ja ylisukupolvisilla ratkaisuilla

Uusiutuvaa raaka-ainetta ilmastoviisaasti

Olemme osa bio- ja kiertotalouden arvoketjua. PEFC-sertifioiduissa monikäyttömetsissä huolehdimme samanaikaisesti puuntuotannosta, metsävarojen riittävyydestä, luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta, virkistyskäytön edellytyksistä sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.

Puhdasta energiaa maalta ja mereltä

Hankekehitämme valtion alueita tuulivoimatoimintaan sopiviksi ja vuokraamme niitä alan toimijoille kilpailutukseen perustuen. Edistämme toiminnallamme Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista moninkertaistaen tuulivoiman tuotannon vuoteen 2030 mennessä osana ilmasto-ohjelmaamme.

Vastuullista matkailuyhteistyötä

Kehitämme valtion alueilla olevien matkailualueiden palveluja. Tarjoamme hyviä toimintaedellytyksiä yrittäjille ja hyvinvointia ihmisille. Olemme sitoutuneet kestävän matkailun periaatteisiin ja odotamme tätä myös kumppaneiltamme.

Kestävästi lisää kotimaista kalaa

Vastaamme kansallisiin vesiviljelyn ja sinisen biotalouden strategioihin selvittämällä, löytyykö merialueilta vesiviljelyyn soveltuvia alueita, kehittämällä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja vuokraamalla kalankasvatukseen soveltuvia alueita yrityksille.

Kehitämme vastuullisesti luonnon arvoa yli sukupolvien