Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkki on luonteeltaan yksittäinen tai pienialainen, luonnonsuojelulaissa tarkoitettu suojelukohde. Tämän sivun kautta annetaan tietoa luonnonmuistomerkin rauhoittamiseen liittyvästä menettelystä.

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

Luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttaminen

Jotta lomakkeen täyttö toimii virheettömästi, tarvitset uusimman version Adobe Reader -ohjelmasta. Ohjelman voi ladata maksutta Adoben verkkosivuilta (get.adobe.com).

Täytä lomake, tulosta ja allekirjoita. Palauta lomake kunnan kirjaamoon tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lisätietoja