Kuva: Markus Sirkka (Salamajärvi)

Projektit

Metsähallitus suunnittelee laajojen aluekokonaisuuksien käytön hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa ja päivittää suunnitelmia tietyin väliajoin. Metsähallituksen Luontopalvelut osallistuu vuosittain noin sataan projektiin kansainvälisistä yhteistyöprojekteista kotimaan rakennusperinnön ylläpitoon. Luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen hyödynnetään mm. Euroopan unionin rahoitusta. EU rahoittaa näiden projektien kustannuksista noin puolet, ja puolet on kansallista rahoitusta. Projekteista suurimmat ovat EU:n LIFE-rahaston hankkeet. Tuulivoimahankkeet on esitelty sivulla Vastuullinen liiketoiminta > Tuulivoima.