Lähikuva suurisilmäisestä liito-oravasta.
Liito-orava. Kuva: Ari Seppä / Vastavalo.

Ajankohtaista

Espoo, Kuopio ja Jyväskylä edelläkävijöitä liito-oravan huomioimisessa (sttinfo.fi, 21.9.2021)

Sinapinkeltaisten papanoiden jäljillä. Opettaja-lehden Retkiopas, s. 24 (opettaja.fi, 27.8.2021)

Uusi opas valmistunut: Liito-oravan huomioiminen kaupunkisuunnittelussa (pdf, metsa.fi, 16.6.2021)

Katso täältä ohjeet liito-oravapöntön tekoon (muista maanomistajan lupa!) (pdf, metsa.fi 11.2.2021)

Liito-orava viihtyy kaupungin vilskeessä, kunhan viherkäytäviä riittää (maaseuduntulevaisuus.fi, 22.4.2021)

Liito-oravan suojelun ja metsänkäytön välille löytyi sopuratkaisu Puolangalla (metsa.fi, 26.3.2021)

Lisää uutisia: Mediakirjasto

Liito-orava-LIFE-hankkeessa edistetään liito-oravan suojelua Euroopassa yhteistyöllä. Hanke tuo yhteen maankäytön, kuten kaavoituksen ja metsätalouden, keskeiset toimijat sekä tiedon liito-oravan elinympäristöverkostoista.

Liito-orava esiintyy Euroopan unionissa vain Suomessa ja Virossa. Laji on EU:ssa luokiteltu vaarantuneeksi kannan nopean taantumisen vuoksi.

Lue työstämme lisää mainiosta esitteestämme ja katso video:

Tärkeimpiä ovat elinympäristöverkostot

Liito-oravan suurimpia uhkia ovat sopivien elinympäristöjen väheneminen ja pirstoutuminen eli pilkkoutuminen pienemmiksi ja toisistaan eristyneiksi alueiksi.

Liito-oravalle on tärkeää, että sen elinympäristöt ovat yhteyksissä toisiinsa. Elinympäristöt muodostavat toimivia verkostoja silloin, kun eläimet pääsevät liikkumaan sopivien elinympäristöjen välillä. Kun elinympäristöjen välillä liikkuminen onnistuu, liito-oravat voivat elää metsäistä elämäänsä sukupolvesta toiseen laajoilla alueille.

Elinympäristöverkostojen turvaaminen on kestävä keino edistää liito-oravien suojelua pitkällä aikavälillä. Haaste on iso, joten vastaamiseen tarvitaan myös laaja-alainen joukko toimijoita. Liito-orava-LIFE-hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut, ja lisäksi hankkeessa toimii 17 kumppania Suomesta ja Virosta. Hanke kattaa liito-oravan koko levinneisyysalueen EU:ssa.

Edistämme liito-oravan suojelua neljän osatavoitteen kautta:

  • Estämme ja hidastamme elinympäristöjen vähenemistä ja pirstoutumista.
  • Lisäämme yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä kehitämme arkiseen käyttöön uudenlaisia menetelmiä ja työkaluja.
  • Keskitämme ja parannamme liito-oravatiedon saatavuutta.
  • Lisäämme tiedonvaihtoa ja suojelumyönteisyyttä.

Hankkeessa on kaikkiaan noin 120 toimintakohdetta. Budjetti on 8,9 miljoonaa euroa, josta valtaosa on EU:n LIFE Luonto-rahoitusta. Hanke kestää noin 6,5 vuotta (1.8.2018-31.3.2025).

Lisätiedot

Projektipäällikkö Eija Hurme
Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
sähköposti: eija.hurme@metsa.fi
puh. 0206 39 6270

Hankesuunnittelija Anni Koskela
Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
sähköposti: anni.koskela@metsa.fi
puh. 0206 39 6011

Kumppanit

Hankekumppaneita on Suomessa 13 ja Virossa 4. Siirry kumppanit-sivulle.

 Kuvassa on kaikkien hankekumppaneiden logot, joita on yhteensä 15.

Tutustu liito-oravaan pesäkameroiden kautta!

Liito-oravalle rakennettu pesäpönttö metsässä.
Kuva liito-oravan pesäpuusta, jota Suomen luonnonsuojeluliiton kamera kuvasi.

Onko turkki hyvin, näkyykö häntä?

Liito-oravan elämää pystyy seuraamaan pesäkameroiden tallenteiden avulla. Hankkeessa on asennettu kaksi pesäkameraa liito-oravan pesille. Suomen luonnonsuojeluliiton ylläpitämä pesäkamera suunnattiin Kainuun Paltamossa pönttöpesään, ja Kuopiossa pönttöpesää kuvattiin savolaisessa sekametsässä.

Suorat lähetykset ovat päättyneet. Pesiltä on tallentunut hienoja, mutta myös traagisia hetkiä liito-oravan elämästä: mukana on paljon pentujen leikkimistä, muita metsäneläimiä ja myös liito-oravapesueelle kohtalokas näädän vierailu.

Paikallinen ELY-keskus on myöntänyt luvat kameraan.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 24.9.2021