Lähikuva suurisilmäisestä liito-oravasta.
Liito-orava. Kuva: Ari Seppä / Vastavalo.

Ajankohtaista

Liito-orava voi joutua kiistakapulaksi maankäytössä ja metsätaloudessa – lajihavaintotietoja valottavat webinaarit tulossa helmikuussa: Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan! 

Miten koiraa käytetään apuna liito-oravakartoituksissa ja kuinka luontokartoituskoira koulutetaan? Katso tallenteet koiratyöpajastamme! (Youtube.com)

Haapapuiden huomassa viihtyvät liito-oravat ja lukuisat muut uhanalaiset – taimia suojataan hirviltä aitaamalla (20.9.2022)

Liito-oravat saavat Espoon Länsiväylälle uusia hyppytolppia (10.9.2022, yle.fi)

Etsintäkoiran tarkka kuono vie liito-oravan jätösten jäljille (30.8.2022, forssanlehti.fi)

Liidossa-kiertonäyttely havainnollistaa liito-oravan elintapoja (kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi)

Ohjeet liito-oravapöntön tekoon – muista maanomistajan lupa! (julkaisut.metsa.fi)

Lisää uutisia: Mediakirjasto

Liito-orava-LIFE-hankkeessa edistetään liito-oravan suojelua Euroopassa yhteistyöllä. Hanke tuo yhteen maankäytön, kuten kaavoituksen ja metsätalouden, keskeiset toimijat sekä tiedon liito-oravan elinympäristöverkostoista.

Liito-orava esiintyy Euroopan unionissa vain Suomessa ja Virossa. Laji on EU:ssa luokiteltu vaarantuneeksi kannan nopean taantumisen vuoksi.

Lue työstämme lisää mainiosta esitteestämme ja katso video:

Liito-orava-LIFE-hankkeen esittelyvideo (youtube.com)

Tutustu hankkeessa valmistuneisiin oppaisiin Oppaat-sivulla

Kansikuvat kolmesta oppaasta. Ensimmäinen opas on Liito-oravan jäljillä, ja sen kannessa on piirroskuva metsästä, jossa näkyy liito-orava, orava, tikka, kaksi perhosta, pikkulintuja ja puita. Toinen opas on  Liito-oravan huomioiminen kaupunkisuunnittelussa, ja sen kannessa on valokuva oksalla istuvasta liito-oravasta, taustalla valkoinen rakennus. Kolmas opas on Liito-orava, tietoa lajista ja kartoituksesta, ja sen kansikuvassa kolosta kurkistaa liito-orava.

Tärkeimpiä ovat elinympäristöverkostot

Liito-oravan suurimpia uhkia ovat sopivien elinympäristöjen väheneminen ja pirstoutuminen eli pilkkoutuminen pienemmiksi ja toisistaan eristyneiksi alueiksi.

Liito-oravalle on tärkeää, että sen elinympäristöt ovat yhteyksissä toisiinsa. Elinympäristöt muodostavat toimivia verkostoja silloin, kun eläimet pääsevät liikkumaan sopivien elinympäristöjen välillä. Kun elinympäristöjen välillä liikkuminen onnistuu, liito-oravat voivat elää metsäistä elämäänsä sukupolvesta toiseen laajoilla alueille.

Elinympäristöverkostojen turvaaminen on kestävä keino edistää liito-oravien suojelua pitkällä aikavälillä. Haaste on iso, joten vastaamiseen tarvitaan myös laaja-alainen joukko toimijoita. Liito-orava-LIFE-hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut, ja lisäksi hankkeessa toimii 17 kumppania Suomesta ja Virosta. Hanke kattaa liito-oravan koko levinneisyysalueen EU:ssa.

Edistämme liito-oravan suojelua neljän osatavoitteen kautta:

  • Estämme ja hidastamme elinympäristöjen vähenemistä ja pirstoutumista.
  • Lisäämme yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä kehitämme arkiseen käyttöön uudenlaisia menetelmiä ja työkaluja.
  • Keskitämme ja parannamme liito-oravatiedon saatavuutta.
  • Lisäämme tiedonvaihtoa ja suojelumyönteisyyttä.

Hankkeessa on kaikkiaan noin 120 toimintakohdetta. Budjetti on 8,9 miljoonaa euroa, josta valtaosa on EU:n LIFE Luonto-rahoitusta. Hanke kestää noin 6,5 vuotta (1.8.2018-31.3.2025).

Lisätiedot

Projektipäällikkö Eija Hurme
Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
sähköposti: eija.hurme@metsa.fi
puh. 0206 39 6270

Projektisuunnittelija Saara Airaksinen
Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
sähköposti: saara.airaksinen@metsa.fi
puh. 0206 39 6553

Kumppanit

Hankekumppaneita on Suomessa 13 ja Virossa 4. Siirry kumppanit-sivulle.

 Kuvassa on kaikkien hankekumppaneiden logot, joita on yhteensä 15.

Tutustu liito-oravaan pesäkameroiden kautta!

Liito-oravalle rakennettu pesäpönttö metsässä.
Kuva liito-oravan pesäpuusta, jota Suomen luonnonsuojeluliiton kamera kuvasi.

Onko turkki hyvin, näkyykö häntä?

Liito-oravan elämää pystyy seuraamaan pesäkameroiden tallenteiden avulla. Hankkeessa on asennettu kaksi pesäkameraa liito-oravan pesille. Suomen luonnonsuojeluliiton ylläpitämä pesäkamera suunnattiin Kainuun Paltamossa pönttöpesään, ja Kuopiossa pönttöpesää kuvattiin savolaisessa sekametsässä.

Suorat lähetykset ovat päättyneet. Pesiltä on tallentunut hienoja, mutta myös traagisia hetkiä liito-oravan elämästä: mukana on paljon pentujen leikkimistä, muita metsäneläimiä ja myös liito-oravapesueelle kohtalokas näädän vierailu.

Paikallinen ELY-keskus on myöntänyt luvat kameraan.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 24.1.2023