Lähikuva suurisilmäisestä liito-oravasta.
Liito-orava. Kuva: Ari Seppä / Vastavalo.

Liito-orava mediassa

Radiopannat kertovat liito-oravien liikkeistä Espoossa (lansivayla.fi, 15.10.2020)

Seminaarinmäki valikoitui Liito-orava Life -hankkeen pöntötyskohteeksi (jylkkari.fi, 28.9.2020)

Nuuh, nuuh – tuhansia vuosia vanha huipputeknologia auttaa löytämään jälkiä liito-oravasta (yle.fi, 15.10.2019)

Yöliitäjä pääsi kameran eteen: Liito-oravan pannoituksesta saatiin harvinaista uutiskuvaa (yle.fi, 1.10.2019)

Liito-orava-LIFE-hankkeessa edistetään liito-oravan suojelua Euroopassa yhteistyön kautta. Mielestämme tämä onnistuu tuomalla yhteen tietoa lajin elinympäristöverkostoista ja aluesuunnittelun keskeiset toimijat.

Liito-orava esiintyy Euroopassa vain Suomessa ja Virossa, ja se on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi kannan nopean taantumisen vuoksi.

Lue työstämme lisää mainiosta esitteestämme ja katso video:

Tärkeimpiä ovat elinympäristöverkostot

Liito-oravan suurin uhka on sopivien elinympäristöjen väheneminen ja pirstoutuminen eli pilkkoutuminen pienemmiksi ja toisistaan eristyneiksi alueiksi.

Elinympäristöt muodostavat toimivia verkostoja silloin, kun eläimet pääsevät liikkumaan sopivien elinympäristöjen välillä. Käyttökelpoisten verkostojen ansiosta liito-oravat voivat elää metsäistä elämäänsä sukupolvesta toiseen laajoilla alueilla.

Elinympäristöverkostojen turvaaminen on kestävä keino edistää liito-oravien suojelua pitkällä aikavälillä. Haaste on laaja, joten vastaamiseen tarvitaan myös laaja-alainen joukko toimijoita. Liito-orava-LIFE-hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut, ja sen kanssa toimii 18 kumppania Suomesta ja Virosta. Hanke kattaa liito-oravan koko levinneisyysalueen Euroopassa.

Edistämme liito-oravan suojelua neljän osatavoitteen kautta:

  • Estämme ja hidastamme elinympäristöjen vähenemistä ja pirstoutumista.
  • Lisäämme yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä kehitämme arkiseen käyttöön uudenlaisia menetelmiä ja työkaluja.
  • Keskitämme ja parannamme liito-oravatiedon saatavuutta.
  • Lisäämme tiedonvaihtoa ja suojelumyönteisyyttä.

Hankkeessa on kaikkiaan noin 120 toimintakohdetta. Budjetti on 8,9 miljoonaa euroa, josta valtaosa on EU:n LIFE Luonto-rahoitusta. Hanke kestää noin 6,5 vuotta (1.8.2018-31.3.2025).

Lisätiedot

Projektipäällikkö Eija Hurme
Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
sähköposti: eija.hurme@metsa.fi
puh. 0206 39 6270

Hankesuunnittelija Anni Koskela
Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
sähköposti: anni.koskela@metsa.fi
puh. 0206 39 6011

Kumppanit

Hankekumppaneita on Suomessa 13 ja Virossa 5. Siirry kumppanit-sivulle.

Yhteistyökumppanien tunnukset.

Tutustu liito-oravaan pesäkameroiden kautta!

Liito-oravalle rakennettu pesäpönttö metsässä. Linkki Suomenluonnonsuojeluliiton sivuille.
Kuva liito-oravan pesäpuusta, jota Suomen luonnonsuojeluliiton kamera kuvaa.

Onko turkki hyvin, näkyykö häntä?

Liito-oravan elämää pystyy seuraamaan pesäkameroiden tallenteiden avulla. Hankkeessa on asennettu kaksi pesäkameralähetystä liito-oravan pesiltä. Suomen Luonnonsuojeluliiton ylläpitämä pesäkamera on suunnattu Kainuun Paltamossa pönttöpesään, ja Kuopiossa pönttöpesää kuvataan savolaisessa sekametsässä.

Suorat lähetykset ovat nyt päättyneet, mutta pesiltä on tallentunut hienoja, mutta myös traagisia hetkiä liito-oravan elämästä: mukana on pentujen leikkimistä, mutta myös liito-oravapesueelle kohtalokas näädän vierailu.

Paikallinen ELY-keskus on myöntänyt luvat kameraan.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 23.11.2020