Riisinjyvän kokoisia kellertäviä papanoita sammaleen joukossa haavan rungon alaosassa.
Liito-oravan papanoita. Kuva: Leena Rinta-Runsala.

Lajitieto ei lisää tuskaa

Yksi tavoitteistamme on parantaa liito-oravatiedon saatavuutta Suomessa ja Virossa. Mahdollisimman hyvä tieto liito-oravan esiintymisestä auttaa elinympäristöverkostojen turvaamisessa sekä helpottaa maankäytön suunnittelun arkea.

Tästä osiosta vastaavat erityisesti Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen ely-keskus ja LUKE Suomessa sekä Keskkonnaamet Virossa. Useita muita kumppaneita osallistuu.

Teemat alla: Lajitieto, Inventointimenetelmät & Elinympäristöverkostojen mallintaminen (suluissa hanketoimen koodi)

Lajitieto (A1)

Suomen liito-oravatietopankki rakennetaan Lajitietokeskukseen, jota ylläpitää Suomen luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Jatkossa tiedossa olevat liito-oravan asuttamat metsänkohdat ovat saatavilla keskitetysti Lajitietokeskuksesta myös maankäytön suunnittelijoille.

  • Liito-oravatietopankki ja lisätiedot: Linkki tulossa myöhemmin

Liito-oravatieto Virossa on salassa pidettävää ja siitä huolehtivat suojeluviranomaiset. Hankkeen aikana Keskkonnaamet tekee Virossa kattavia inventointeja. Tunnettuja liito-oravan asuttamia paikkoja on tällä hetkellä Koillis-Virossa noin 75 kappaletta.

Inventointimenetelmät (A2)

Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoima liito-oravan kartoitusopas opastaa perinteisen papanoiden tunnistamisen sopivilta elinympäristökohdilta.

Lisäksi järjestetään inventointikoulutuksia. Keskkonnaamet kokoaa kartoitusoppaan Virossa.

Varsinais-Suomen ely-keskus selvittää koulutettujen koirien mahdollisuuksia toimia luontokartoittajan apuna: hajutunnistuksen käyttö luonnonsuojelutyössä on maailmanlaajuisesti uutta! Rekijokilaakson Natura 2000-alueella tehtyjen vertailujen perusteella koirien taidot ovat todella lupaavia (tiivistelmä tulossa myöhemmin). Hajutunnistusta tekevät koirat ovat oikeita työkoiria.

Koira etsii havaintoja liito-oravasta puun juurelta, koiran vieressä on sen ohjaaja
Työkoira on etsimässä merkkejä liito-oravasta. Kuva: KAER OY

Elinympäristöverkostojen mallintaminen (A3)

LUKE mallintaa liito-oravalle soveltuvia elinympäristöverkostoja ennustemallien kautta Suomessa ja Keskkonnaamet Virossa.
Suomessa ennusteet perustuvat elinympäristötietoihin, metsätietoihin, jotka on saatu monilähde-valtion metsien inventointiaineistosta (ML-VMI), sekä Suomen luonnonsuojeluliiton tekemiin ennusteiden maastotarkistuksiin. Ennusteita kuvaavat kartat sijoitetaan ammattilaisten käyttöön Lajitietokeskuksen tietopankkiin.

Päivitetty viimeksi 26.10.2020