Gul avföring av en flygekorre vid foten av ett träd bland mossa.
Avföring av en flygekorre. Bild: Leena Rinta-Runsala.

Teman nedan:

  • Artdata, inventerings metoder och modelling av habitatnätverk
  • Miljöfostran och informationsförmedling
  • Förekomst av flygekorre
  • Information om flygekorre på andra ställen på internet

Artdata, inventerings metoder och modelling av habitatnätverk

Ett av våra mål är att förbättra tillgången till information om flygekorren i Finland och Estland. Så bra information som möjligt om förekomsten av flygekorre hjälper till att trygga habitatnätverken samt underlättar vardagen inom planeringen av markanvändningen.

Artdata

Finlands databas över flygekorren byggs upp vid Artdatacentret, som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseet Luomus. I fortsättningen är information om de skogsområden där flygekorrar har byggt bo tillgängliga centraliserat vid Artdatacentret.

Projektpartnerna har sammanställt en sammanfattning av lagstiftningen rörande flygekorren, beståndsövervakning, bevarande och skogsbruksmetoder i Finland och Estland.

Uppgifterna om flygekorren i Estland är sekretessbelagda och sköts av skyddsmyndigheterna. Under projektperioden gör Keskkonnaamet omfattande flygekorre inventeringar i Estland.

Inventeringsmetoder

Finlands naturskyddsförbunds kartläggningsguide för flygekorre Guiden ger anvisningar om hur man identifierar lämpliga habitat för flygekorren och letar efter tecken på förekomster av flygekorre, såsom spillning.

Dessutom ordnas inventeringsutbildningar. Keskkonnaamet sammanställer en kartläggningsguide i Estland.

NTM-centralen i Egentliga Finland utreder hur man kan använda sig av tränade inventeringshundar i naturinventeringen: användningen av doftidentifiering i samband med naturvård är nytt i hela världen! Enligt jämförelser som gjorts i Rekijokidalens Natura 2000-område är hundarnas färdigheter mycket lovande. Hundarna som arbetar med doftidentifiering är riktiga arbetshundar som är tränade för uppgiften.

Modellering av habitatnätverk

Naturresursinstitutet gör modelleringar av lämpliga habitatnätverk för flygekorren, det vill säga områden som sannolikt lämpar sig för arten och som kan åskådliggöras på kartorna. Med hjälp av dem kan planläggningen och användningen av skogarna planeras så att korridorerna mellan flygekorrarnas habitat kan beaktas bättre. Keskkonnaamet gör motsvarande modelleringar i Estland.

Miljöfostran och informationsförmedling

Vi berättar om flygekorren och det arbete som utförts i projektet på ett mångsidigt sätt via olika kanaler. En viktig del av informationsförmedlingen om flygekorren är möten med markägarna och andra intressentgrupper.

Förekomst av flygekorre

I Finland upptäcks fördelningsområdet för flygekorre  från Hangö till Kuusamo.

Ovanför kartan: Flygekorre förekommer från Hangö till Kuusamo i Finland. Individuella observationer har också gjorts i Uleåborg och Lappland. Flygekorrestammen är kraftigast i Österbotten och sydvästra Finland.

Ovanför kartan: Flygekorreobservationer från Finland rapporterade i databasen Laji.fi 1995–2021 (läget 19.1.2022). Ju rödare området är, desto fler flygekorreobservationer har rapporterats från området. Källa: Finlands artdatacenter (2022)

Räckvidden för den flygekorren sträcker sig från Finland genom Ryska till Japan.

Ovanför kartan: Förekomst sträcker sig från Finland genom Ryssland till Japan. Kartan är baserad på Schrader (2011) och IUCN data.

Information om flygekorre på andra ställen på internet

Senast uppdaterad 13.11.2023