Gul avföring av en flygekorre vid foten av ett träd bland mossa.
Avföring av en flygekorre. Bild: Leena Rinta-Runsala.

Artdata minskar mödan

Ett av våra mål är att förbättra tillgången till information om flygekorren i Finland och Estland. Så bra information som möjligt om förekomsten av flygekorre hjälper till att trygga habitatnätverken samt underlättar vardagen inom planeringen av markanvändningen.

Teman nedan: Artdata, Inventeringsmetoder & Modellering av habitatnätverk (projektverksamhetens kod inom parentes).

Artdata (A1)

Finlands databas över flygekorren byggs upp vid Artdatacentret, som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseet Luomus. I fortsättningen är information om de skogsområden där flygekorrar har byggt bo tillgängliga centraliserat vid Artdatacentret.

Projektpartnerna har sammanställt en sammanfattning av lagstiftningen rörande flygekorren, beståndsövervakning, bevarande och skogsbruksmetoder i Finland och Estland.

Uppgifterna om flygekorren i Estland är sekretessbelagda och sköts av skyddsmyndigheterna. Under projektperioden gör Keskkonnaamet omfattande flygekorre inventeringar i Estland.

Inventeringsmetoder (A2)

Finlands naturskyddsförbunds kartläggningsguide för flygekorre Guiden ger anvisningar om hur man identifierar lämpliga habitat för flygekorren och letar efter tecken på förekomster av flygekorre, såsom spillning.

Projektpartnerna har tillsammans utvecklat distansundervisningsmaterialet “Flygekorre information för kartläggning och markanvändningsplanering” (på finska). Gratis distansundervisning kan beställas från materialets författare (se sidan 66 i materialet, kontaktuppgifter).

Dessutom ordnas inventeringsutbildningar. Keskkonnaamet sammanställer en kartläggningsguide i Estland.


NTM-centralen i Egentliga Finland utreder hur man kan använda sig av tränade inventeringshundar i naturinventeringen: användningen av doftidentifiering i samband med naturvård är nytt i hela världen! Enligt jämförelser som gjorts i Rekijokidalens Natura 2000-område är hundarnas färdigheter mycket lovande. Hundarna som arbetar med doftidentifiering är riktiga arbetshundar som är tränade för uppgiften.

Hunden luktar marken vid foten av trädet. Hundföraren står bredvid hunden.
En brukshund som letar efter tecken på en flygekorre. Bild: Kaer OY/International K9 Institute.

Modellering av habitatnätverk (A3)

Naturresursinstitutet gör modelleringar av lämpliga habitatnätverk för flygekorren, det vill säga områden som sannolikt lämpar sig för arten och som kan åskådliggöras på kartorna. Med hjälp av dem kan planläggningen och användningen av skogarna planeras så att korridorerna mellan flygekorrarnas habitat kan beaktas bättre. Keskkonnaamet gör motsvarande modelleringar i Estland.

Senast uppdaterad 12.5.2022