Människor som står och pratar i skogen.
Medieresa till Pilvilampi, Vasa i oktober 2020. Bild: Anni Koskela.

På den här sidan berättar vi om Flygekorre-LIFE-projektets huvudevenemang och etapper, lyfter fram videor och poddar som man kan bekanta sig med, och i slutet har vi sammanställt en lista över träffarna i media. Men till att börja med en liten sammanställning av våra rekommenderade videor, där man kan följa med det nattaktiva djuret.

Projektets huvudevenemang och -etapper

2024

 • Seminariet Tryggande av flygekorren i ekonomiskogarna 7.2.2024 i Tammerfors (även distansförbindelse). Vid evenemanget granskades bästa praxis för samordning av skogsbruket och skyddet av flygekorren. Seminariepresentationerna och programmet finns på sidan Handböcker och andra publikationer. Svaren på frågorna sammanställs också efter seminariet och hittas på samma ställe.
 • Studieexkursionerna ordnas för projektaktörerna till projektets flygekorrobjekt i norra Estland på våren och i östra Finland på hösten.
 • Under projektets sista verksamhetsår ordnas slutseminarier som är öppna för alla 6.11.2024 i Esbo i Finland, och 17.10.2024 i Estland.

2023

 • Naturresursinstitutet (Luke) utredde inställningen till flygekorrens skyddsbehov och -metoder med hjälp av en Din åsikt-enkät.
 • Fyra studieexkursioner ordnades för projektaktörerna, en hundworkshop för yrkesverksamma inom natur- och hundbranschen och ett större internationellt evenemang på bredare front för aktörer inom LIFE-projekten runt om i Finland och Estland. Studieexkursionen i juni var samtidigt kommissionens uppföljningsresa (Monitor visit 5). Dessutom besöktes flygekorrobjekten i södra Finland av en mindre grupp estniska samarbetspartner.
  • Studieexkursion, Jyväskylä och Rautalampi, april 2023
  • Studieexkursion, Ida-Virumaa, Estland, maj 2023, läs reserapporten (pdf, 4 Mt, på engelska)
  • Studieexkursion, Esbo och Rekijokidalen, juni 2023
  • Studieexkursion, Pudasjärvi och Taivalkoski, augusti 2023
  • Möte för LIFE-projekten i de nordiska och baltiska länderna, Södra Finland, september 2023
  • Hundworkshop, Ida-Virumaa, oktober 2023
 • Finlands skogscentral publicerade en handbok samt ordnar webbinarier och terrängutbildningar för yrkespersoner inom skogsbranschen om beaktande av flygekorren i ekonomiskogarna (metsakeskus.fi) 
 • Finlands naturskyddsförbund ordnade terrängutbildningar om kartläggning av flygekorren för över 120 deltagare på fyra olika orter i mars och april. 
 • I webbinarierna om användningen av flygekorrens artobservationsdata 7.2.2023 och 14.2.2023 deltog cirka 360 skogsexperter som arbetar med skogsplanering i skogarna, experter som använder sig av artobservationsdata samt markägare. Presentationerna från webbinarierna finns på sidan Handböcker och andra publikationer under punkt A1.
 • Beskrivningen av tillämpningen av samplaneringen vid exempelobjekten i projektet Flygekorre-LIFE färdigställdes

2022

2021

 • City Webinar 8.9.2021 om övervägandet av den flygekorren i en stadsmiljö. 174 deltagare.

2020

 • Paket för miljöfostran
 • Flygekorrutställning i Haltia, Esbo
 • Rapport om hundarnas noggrannhet vid flygekorrinventeringar
 • Holkkamera i Kuopio

2019

 • Nordic LIFE NAT Platform meeting 10–12.9.2019 Tønder, Danmark
 • Ambassadören för flygekorren besöker skolorna i Kuopio
 • Holkkamera i Kajanaland
 • Inventeringsutbildningar för inventering av flygekorre
 • Förfrågan: vi frågade vilka tankar skyddet av flygekorren väcker hos befolkningen. Vi fick många svar, 172 stycken. Vi tackar alla som deltog!

2018

 • Startevenemang för projektet, 30–31.10.2018, Noux, Esbo.

Flygekorren på video och i poddar:

Projekt i media (mestadels på finska)

Senast uppdaterad 15.4.2024