Människor som står och pratar i skogen.
Medieresa till Pilvilampi, Vasa i oktober 2020. Bild: Anni Koskela.

Arbetet med vårt flygekorrprojekt är viktigt och mångsidigt. Vi berättar gärna mera om det. Vi producerar eget material och går ut i medierna för att så många som möjligt ska känna till projektet.

Projektets huvudevenemang och -etapper

2022

 • Webbinarier om inventering av flygekorre samt hur man tar flygekorren i beaktande vid planering av skogsvårdsåtgärder.
 • Den första studieresan (exkursionen) ordnades i östra Estland 3–5.5.2022
 • Kommissionens fjärde uppföljningsresa till projektområdet (Monitor Visit 4) ordnades 3–4.5.2022 i Estland som ett hybridevenemang.

2021

 • City Webinar 8.9.2021 om övervägandet av den flygekorren i en stadsmiljö. 174 deltagare.
 • Kommissionens tredje uppföljningsresa till projektområdet. Hölls den 4–5 maj 2021 som ett onlinemöte på grund av resebegränsningar på grund av coronasituationen.
 • Halvtidsrapportering till kommissionen (Mid-term Report). Rapport lämnades till kommissionen enligt schemat den 31 mars 2021.


2020

 • Paket för miljöfostran
 • Flygekorrutställning i Haltia, Esbo
 • Rapport om hundarnas noggrannhet vid flygekorrinventeringar
 • Holkkamera i Kuopio
 • Broschyr.
 • Video
 • Kommissionens andra uppföljningsresa till projektområdet. Hölls den 20–21 april 2020 som ett onlinemöte på grund av resebegränsningar på grund av coronasituationen.

2019

 • 1. Mellanrapport, Progress report 1, december 2019
 • Nordic LIFE NAT Platform meeting 10–12.9.2019 Tønder, Danmark
 • Ambassadören för flygekorren besöker skolorna i Kuopio
 • Holkkamera i Kajanaland
 • Inventeringsutbildningar för inventering av flygekorre
 • Kommissionens första uppföljningsresa till projektområdet, 18.3.2019, Esbo.
 • Förfrågan: vi frågade vilka tankar skyddet av flygekorren väcker hos befolkningen. Vi fick många svar, 172 stycken. Vi tackar alla som deltog!
 • Projektets webbplats

2018

 • LIFE 17, Nature project kick-off, 7–8.11.2018, Bryssel, Belgien.
 • Startevenemang för projektet, 30–31.10.2018, Noux, Esbo.

Projekt i media (mestadels på finska)

Senast uppdaterad 1.3.2023