Bevarande av historia

Vår omfattande historia har bevarats i Finlands Skogsmuseum Lusto.

Timmerflottare flottar stockar stående på själva stockarna.

Forststyrelsens omfattande historia har bevarats i Finlands Skogsmuseum Lusto. I Lustos samlingar finns cirka 600 föremål, 50 000 fotografier, nästan 200 intervjuer samt en del arkivmaterial och mindre tryckalster med anknytning till Forststyrelsen. Materialet har i huvudsak samlats in under det omfattande projektet för insamling av historiskt material som Forststyrelsen och Lusto genomförde 1999-2000. Under ett treårigt projekt (2006-2009) digitaliserades och infördes materialet i den finskspråkiga webbdatabasen Kantapuu (Stamträdet) som upprätthålls av Lusto som en del av det allmänna kulturarvet. 

Kantapuu är det mest omfattande historiska bildarkivet för skogssektorn och utöver Forststyrelsen har även andra skogsbruksorganisationer och privatpersoner bidragit med material. Cirka 10 000 foton och hundratals föremål ur Forststyrelsens samlingar har digitaliserats och införts i Kantapuu. 

Forststyrelsens fotografier täcker många olika tidsperioder. Bildernas teman varierar från vägbyggen och anläggning av flottningsleder till skogsskötsel, personalutflykter och friluftsevenemang. Det finns även bilder från nationalparkerna och skogarna vid slagfältet i Kollaa år 1941. 

Användning av Kantapuu

Föremålen är huvudsakligen från senare hälften av 1900-talet och anknyter till skogsbruk och transporter, skogsförbättringsverksamhet samt underhåll av och boende på skogsarbetsplatserna. 

Man kan söka bilder med olika sökord på finska, till exempel metsähallitus, kämppä, uitto eller med bildsamlingarnas diarienummer. 

Diarienummer för Forststyrelsens samlingar: 

  • V95003 (vägar och flottning) 
  • V01001 (Forststyrelsens enhet för utdikning och utvärdering av myrar) 
  • V06010 (bilder från Kollaa och 1800-talet) 
  • V06011 (utvecklingssektionens samling) 
  • V07014 (distriktskontorens samling) 

Om man vet det exakta bildnumret (diarienummer och bildnummer) måste det skrivas in omgivet av citattecken: ”V01001:2634”.