Vildmarksturismtjänster

Om en företagare vill producera turismtjänster för fiskare eller jägare kan Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster ta hand om tillståndsärendena. Jakt- och fiskeobjekten i statens mark- och vattenområden får användas av företagares kunder på samma sätt som av enskilda kunder.

Jakt- och fisketillstånden är offentliga förvaltningsbeslut som beviljas och säljs i enlighet med bland annat lagen om fiske, jaktlagen och förvaltningslagen. Någon separat avtalspraxis för företagare nämns inte i lagstiftningen. Det innebär att en företagare som vill skaffa exempelvis jakttillstånd till sina kunder kan köpa tillstånden i webbutiken eller via telefontjänsten precis som privatpersoner. I vissa jaktområden uppstår utmaningar när efterfrågan på tillstånd regelbundet är större än utbudet. I andra områden kan det däremot vara lättare att få tillstånd. 

I naturskyddsområden, strövområden och mångbruksskogar finns många objekt där det är möjligt att producera turismtjänster i synnerhet för fiskare. I dessa områden finns det färdiga rastplatser och andra friluftsanordningar. En företagare som vill använda friluftsanordningarna ingår avtal med Forststyrelsens Naturtjänster.  

Utarrendering av fiskevatten

I vissa fall kan Jakt- och fisketjänster arrendera ut vattenområden till en företagare som vill producera turismtjänster för fiskare. Jakt- och fisketjänster har också letat efter nya objekt för fiskeföretagare inom projektet Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä (Stora upplevelser i Nordens fiskevatten).  

Projektet visade att företagarna har ett stort behov av kontinuitet och förutsägbarhet i verksamheten. Forststyrelsen kan bidra till att minska riskerna i affärsverksamheten bland annat med hjälp av fiskearrangemang och vårdåtgärder i fiskevattnen. Exempelvis sjön Koutusjärvi i Pello kommun har utvecklats till ett objekt som är lämpligt för fisketurism i bolagsform. Fiskevattnen vårdas genom reglering enligt principerna för hållbart fiske. Företagare har deltagit i arbetet med att utveckla objektet för att själva objektet och verksamhetsmodellen som används där ska tillgodose företagarnas behov på bästa möjliga sätt. 

Jakt- och fisketjänster har också utrett vilka förväntningar andra företagare inom jakt- och fiskesektorn har på Forststyrelsen och vilka behov de har. Enligt utredningen är det största problemet för utvecklingen av jakt- och fisketurismen svårigheten att få jakttillstånd, i synnerhet tillstånd för jakt på hönsfågel, och dess negativa konsekvenser för företagarnas verksamhetsförutsättningar, marknadsföring och investeringsvilja. För att kunna ge företagarna eller deras kunder förtur i utdelningen av jakttillstånd måste den lagstiftning vi har idag ändras. Forststyrelsen har gett jord- och skogsbruksministeriet ett förslag till lagändring. 

Läs mer

Jakt- och fisketjänsters kontaktpersoner

Ahti Putaala

Ledande expert på jakt

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
Veteraanikatu 9
90130 Uleåborg

Puh. +358408272574

Olli Urpanen

Ledande fiskeriexpert

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358407205963