Kontaktinformation för Jakt- och fisketjänster

Jakt- och fisketjänster har tre tjänstområden och fyra team.

Jakt- och fisketjänsters ledning

Jakt- och fisketjänster leds av jakt- och fiskedirektören och en ledningsgrupp som består av jakt- och fiskecheferna, överinspektörerna (teamledarna) och viktiga sakkunniga.

Jukka Bisi

Jakt- och fiskedirektör, Jakt- och fisketjänster

Metsähallitus
(Virastokatu 8)
89200 Puolanka

Puh. 0206396611

Ledningens sekreterare: Helena Pallari, tel. 0206394202

Pirjo Ilvesviita

Jakt- och fiskechef, Lappland

Metsähallitus
Eräpalvelut
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397123

Erkki Turtinen

Jakt- och fiskechef, Österbotten och Kajanaland

Metsähallitus
Eräpalvelut
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206396616

Jussi Viitanen

Jakt- och fiskechef, Södra Finland

Metsähallitus
Eräpalvelut
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394584

Ahti Putaala

Överinspektör, jakt

Metsähallitus
Eräpalvelut
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206396619

Mikko Malin

Överinspektör, fiske

Metsähallitus
Eräpalvelut
(Sapokankatu 2)
48100 Kotka

Puh. 0206394637

Juha M Ahonen

Överinspektör, jakt- och fiskeövervakning

Metsähallitus
Eräpalvelut
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397060

Jari Haarala

Dataadministrationschef

Metsähallitus
Eräpalvelut
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206396239

Hannaleena Aarnio

Utvecklingschef

Metsähallitus
Eräpalvelut
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206396621

Aku Ahlholm

Kommunikationschef, Jakt- och fisketjänster

Metsähallitus
Eräpalvelut
PB 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206394660

Ritva Aho

Servicechef

Metsähallitus
Eräpalvelut
(Ståhlberginkatu 2-4 )
85800 Haapajärvi

Puh. 0206396758

Jaktteamet

Jaktteamet svarar för en hållbar planering av jakten och viltvården i statens markområden. Jaktplanerarna inför kvoter för varje jaktområde utifrån den senaste viltinformationen.

Ahti Putaala

Överinspektör, jakt

Metsähallitus
Eräpalvelut
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206396619

Kontaktuppgifter till jaktplanerarna finns i Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat.fi

Fisketeamet

Fisketeamet svarar för en hållbar planering av fisket och vården av fiskevattnen i statens vattenområden. Fiskeexperterna ingår också avtal om fiskearrende och beviljar tillstånd för kommersiella fiskare att fiska i statens vattenområden.

Mikko Malin

Överinspektör, fiske

Metsähallitus
Eräpalvelut
(Sapokankatu 2)
48100 Kotka

Puh. 0206394637

Kontaktuppgifter till fiskeplanerarna finns i Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat.fi

Jakt- och fiskeövervakningsteamet

Jakt- och fiskeövervakningsteamet består av en överinspektör och 11 regionala jakt- och fiskeövervakare. Deras uppgift är att övervaka att jakt, fiske och terrängtrafik i statsägda områden sker med behöriga tillstånd och följer lagen.

Juha M Ahonen

Överinspektör, jakt- och fiskeövervakning

Metsähallitus
Eräpalvelut
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397060

Kontaktuppgifter till jakt- och fiskeövervakarna finns i Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat.fi

Kommunikation och kundservice

Jakt- och fisketjänsters kommunikation och kundservice är ett enhetligt team. Teamet redigerar webbtjänsten Eräluvat och kundtidningar. Kundservicen säljer tillstånd och besvarar kundernas frågor på servicenumret 020 69 2424.

Aku Ahlholm

Kommunikationschef, Jakt- och fisketjänster

Metsähallitus
Eräpalvelut
PB 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206394660

Ritva Aho

Servicechef

Metsähallitus
Eräpalvelut
(Ståhlberginkatu 2-4 )
85800 Haapajärvi

Puh. 0206396758

Kontaktuppgifter till kommunikation och kundservice finns i Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat.fi