Kontaktinformation för Jakt- och fisketjänster

Jakt- och fisketjänster har två tjänstområden och fyra team.

Jakt- och fisketjänsters ledning

Jakt- och fisketjänster leds av jakt- och fiskedirektör tillsammans med en ledningsgrupp som består av jakt- och fiskechefer, överinspektörer, chef för jakt- och fiskeövervakning och viktiga sakkunniga.

Jukka Bisi

Jakt- och fiskedirektör, Jakt- och fisketjänster

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
(Virastokatu 8)
89200 Puolanka

Tfn. 0206396611

Tjänstledig ända till 31.2.2022. Tf. jakt- och fiskedirektör: Jyrki Tolonen, tfn 0206 39 7640.

Ledningens sekreterare: Helena Pallari, tel. 0206 39 4202.

Pirjo Ilvesviita

Jakt- och fiskechef, norra området

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. 0206397123

Jussi Viitanen

Jakt- och fiskechef, södra området

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394584

Ahti Putaala

Överinspektör, jakt

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. 0206396619

Mika Laakkonen

Överinspektör, fiske

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206397675

Juha M Ahonen

Chef för jakt- och fiskeövervakning

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Tfn. 0206397060

Jari Haarala

Dataadministrationschef

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
Naturtjänster
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. 0206396239

Hannaleena Aarnio

Utvecklingschef

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. 0206396621

Aku Ahlholm

Kommunikationschef, Jakt- och fisketjänster

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PB 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. 0206394660

Ritva Aho

Servicechef

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
(Ståhlberginkatu 2-4 )
85800 Haapajärvi

Tfn. 0206396758

Jaktteamet

Jaktteamet svarar för en hållbar planering av jakten och viltvården i statens markområden. Jaktplanerarna inför kvoter för varje jaktområde utifrån den senaste viltinformationen.

Ahti Putaala

Överinspektör, jakt

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. 0206396619

Kontaktuppgifter till jaktplanerarna finns i Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat.fi

Fisketeamet

Fisketeamet svarar för en hållbar planering av fisket och vården av fiskevattnen i statens vattenområden. Fiskeexperterna ingår också avtal om fiskearrende och beviljar tillstånd för kommersiella fiskare att fiska i statens vattenområden.

Mika Laakkonen

Överinspektör, fiske

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206397675

Kontaktuppgifter till fiskeplanerarna finns i Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat.fi

Jakt- och fiskeövervakningsteamet

Jakt- och fiskeövervakningsteamet består av en överinspektör och 11 regionala jakt- och fiskeövervakare. Deras uppgift är att övervaka att jakt, fiske och terrängtrafik i statsägda områden sker med behöriga tillstånd och följer lagen.

Juha M Ahonen

Chef för jakt- och fiskeövervakning

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Tfn. 0206397060

Kontaktuppgifter till jakt- och fiskeövervakarna finns i Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat.fi

Kommunikation och kundservice

Jakt- och fisketjänsters kommunikation och kundservice är ett enhetligt team. Teamet redigerar webbtjänsten Eräluvat och kundtidningar. Kundservicen säljer tillstånd och besvarar kundernas frågor på servicenumret 020 69 2424.

Aku Ahlholm

Kommunikationschef, Jakt- och fisketjänster

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PB 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. 0206394660

Ritva Aho

Servicechef

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
(Ståhlberginkatu 2-4 )
85800 Haapajärvi

Tfn. 0206396758

Kontaktuppgifter till kommunikation och kundservice finns i Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat.fi