Kontaktinformation för Jakt- och fisketjänster

Jakt- och fisketjänster har två tjänstområden och fyra team.

Jakt- och fisketjänsters ledning

Jakt- och fisketjänster leds av jakt- och fiskedirektör tillsammans med en ledningsgrupp som består av jakt- och fiskechefer, ledande experter, chef för jakt- och fiskeövervakning och viktiga sakkunniga.

Jukka Bisi

Jakt- och fiskedirektör

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
(Virastokatu 8)
89200 Puolanka

Puh. 0206396611

Ledningens sekreterare: Helena Pallari, tel. 0206 39 4202.

Pirjo Ilvesviita

Jakt- och fiskechef, norra området

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Uleåborg

Puh. 0206397123

Jussi Viitanen

Jakt- och fiskechef, södra området

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Puh. 0206394584

Ahti Putaala

Ledande expert på jakt

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Uleåborg

Puh. 0206396619

Olli Urpanen

Ledande fiskeriexpert

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Puh. 0206395056

Henri Pelkonen

Chef för jakt- och fiskeövervakningen

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Uleåborg

Puh. 0206396020

Jari Haarala

Dataadministrationschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Uleåborg

Puh. 0206396239

Hannaleena Aarnio

Utvecklingschef

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Uleåborg

Puh. 0206396621

Aku Ahlholm

Kommunikationschef, Jakt- och fisketjänster

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Uleåborg

Puh. 0206394660

Jaktteamet

Jaktteamet svarar för en hållbar planering av jakten och viltvården i statens markområden. Jaktplanerarna inför kvoter för varje jaktområde utifrån den senaste viltinformationen.

Ahti Putaala

Ledande expert på jakt

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Uleåborg

Puh. 0206396619

Kontaktuppgifter till jaktplanerarna finns i Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat.fi

Fisketeamet

Fisketeamet svarar för en hållbar planering av fisket och vården av fiskevattnen i statens vattenområden. Fiskeplanerarna ingår också avtal om fiskearrende och beviljar tillstånd för kommersiella fiskare att fiska i statens vattenområden.

Olli Urpanen

Ledande fiskeriexpert

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Puh. 0206395056

Kontaktuppgifter till fiskeplanerarna finns i Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat.fi

Jakt- och fiskeövervakningsteamet

Jakt- och fiskeövervakningsteamet består av en chef för jakt- och fiskeövervakning och 11 regionala jakt- och fiskeövervakare. Deras uppgift är att övervaka att jakt, fiske och terrängtrafik i statsägda områden sker med behöriga tillstånd och följer lagen.

Henri Pelkonen

Chef för jakt- och fiskeövervakningen

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Uleåborg

Puh. 0206396020

Kontaktuppgifter till jakt- och fiskeövervakarna finns i Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat.fi

Kommunikation och kundservice

Jakt- och fisketjänsters kommunikation och kundservice är ett enhetligt team. Teamet redigerar webbtjänsten Eräluvat.fi och kundtidningar. Kundservicen säljer tillstånd och besvarar kundernas frågor på servicenumret 020 69 2424.

Aku Ahlholm

Kommunikationschef, Jakt- och fisketjänster

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Uleåborg

Puh. 0206394660

Outi Huhtala

Specialsakkunnig på jakt- och fisketillstånd

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
(Hautajärventie 414)
98995 Hautajärvi

Puh. 0206396832

Kontaktuppgifter till kommunikation och kundservice finns i Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat.fi