Virkesförsäljning till industrin och privatpersoner

Våra största kunder är finländska skogsindustriföretag som producerar cellulosa, papper och sågvaror. Vi levererar virke till sammanlagt över hundra olika ställen. 

Virkeshandelspraxis 

  • Vår försäljning av gagnvirke och energived är centraliserad och vi levererar till kunden.
  • Vi säljer virket kundstyrt till marknadspris. Vi anpassar tjänstehelheten och dess innehåll till varje kund.
  • Vi säljer specialvirke genom centraliserat anbudsförfarande, till exempel i fråga om masurbjörk och lärk.

Kontaktperson för centraliserad försäljning

Samuli Myllymäki

Chef för kundrelationer

Metsähallitus
Metsätalous Oy
PO 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206395030

Ossi Miettinen

Chef för kundrelationer

Metsähallitus
Metsätalous Oy
PO 1058 (Asemakatu 7)
70101 Kuopio

Puh. 0206396192

Virkesförsäljning till privatpersoner

  • Forststyrelsen säljer gagnvirke och ved till privatpersoner för husbehovsförbrukning. Virket för husbehovsförbrukning säljs huvudsakligen på skiftet eller vid vägkanten. 
  • Produkter som säljs är ved och byggnadsvirke.
  • Försäljningen sköts av de lokala medarbetarna. Virke levereras endast mot förskottsbetalning.

Regionala kontaktpersoner 

Sami Hakala

Upphandlingschef

Metsähallitus
Metsätalous Oy
PO 1058 (Asemakatu 7)
70101 Kuopio

Puh. 0206395047

Vesa Härkönen

Upphandlingschef

Metsähallitus
Metsätalous Oy
(Satamakatu 3)
87100 Kajaani

Puh. 0206396762

Juha Pyhäjärvi

Upphandlingschef

Metsähallitus
Metsätalous Oy
PO 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397443