Virkesförsäljning till industrin och privatpersoner

Våra största kunder är finländska skogsindustriföretag som producerar cellulosa, papper och sågvaror. Vi levererar virke till sammanlagt över hundra olika ställen. 

Virkeshandelspraxis 

  • Vår försäljning av gagnvirke och energived är centraliserad och vi levererar till kunden.
  • Vi säljer virket kundstyrt till marknadspris. Vi anpassar tjänstehelheten och dess innehåll till varje kund.
  • Vi säljer specialvirke genom centraliserat anbudsförfarande, till exempel i fråga om masurbjörk och lärk.

Kontaktperson för centraliserad försäljning

Aki Heikkinen

Chef för kundrelationer

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Juha Laiho

Chef för kundrelationer

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Virkesförsäljning till privatpersoner

  • Forststyrelsen säljer gagnvirke och ved till privatpersoner för husbehovsförbrukning. Virket för husbehovsförbrukning säljs huvudsakligen på skiftet eller vid vägkanten. 
  • Produkter som säljs är ved och byggnadsvirke.
  • Försäljningen sköts av de lokala medarbetarna. Virke levereras endast mot förskottsbetalning.

Regionala kontaktpersoner 

Sami Hakala

Upphandlingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Puistokatu 29
70110 Kuopio

Puh. +358401544076

Vesa Härkönen

Upphandlingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Satamakatu 3
87100 Kajana

Puh. +358400291988

Juha Pyhäjärvi

Upphandlingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358400393781