Virkesförsäljning till industrin och privatpersoner

Våra största kunder är finländska skogsindustriföretag som producerar cellulosa, papper och sågvaror. Vi levererar virke till sammanlagt över hundra olika ställen. 

Virkeshandelspraxis 

  • Vår försäljning av gagnvirke och energived är centraliserad och vi levererar till kunden.
  • Vi säljer virket kundstyrt till marknadspris. Vi anpassar tjänstehelheten och dess innehåll till varje kund.
  • Vi säljer specialvirke genom centraliserat anbudsförfarande, till exempel i fråga om masurbjörk och lärk.

Kontaktperson för centraliserad försäljning

Ossi Miettinen

Chef för kundrelationer

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
(Puistokatu 29)
70110 Kuopio

Puh. 0206396192

Juha Laiho

Korjuupäällikkö

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Puh. 0206395555

Virkesförsäljning till privatpersoner

  • Forststyrelsen säljer gagnvirke och ved till privatpersoner för husbehovsförbrukning. Virket för husbehovsförbrukning säljs huvudsakligen på skiftet eller vid vägkanten. 
  • Produkter som säljs är ved och byggnadsvirke.
  • Försäljningen sköts av de lokala medarbetarna. Virke levereras endast mot förskottsbetalning.

Regionala kontaktpersoner 

Sami Hakala

Upphandlingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
(Puistokatu 29)
70110 Kuopio

Puh. 0206395047

Vesa Härkönen

Upphandlingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
(Satamakatu 3)
87100 Kajana

Puh. 0206396762

Juha Pyhäjärvi

Upphandlingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397443