Fisketillstånd

För att få fiska krävs fiskevårdsavgift och i vissa fall också ett tillstånd av vattenområdets markägare. Du får både fiskevårdsavgiften och fisketillstånd för statens vattenområden från Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat. Fisketillstånd för privata vattenområden köper du av ägaren till de privata vattenområdena, till exempel delägarlaget.

Alla 18–64-åriga fiskare ska först betala statens fiskevårdsavgift. Om du endast pilkar, metar eller fiskar strömming med strömmingshäckla behöver du inte betala fiskevårdsavgiften. När du har betalat fiskevårdsavgiften får du fiska med ett spö i en stor del av landet. Information om de vattenområden där spöfiskare behöver ytterligare tillstånd för att fiska med ett spö, finns i tjänsten Kalastusrajoitus.fi, som upprätthålls av NTM-centralerna.

Fritidsfiskare måste skaffa ett områdesspecifikt fisketillstånd för statens vatten för spöfiske med flera spön, fiske med fångstredskap eller kräftfiske. Det finns fler än 50 var av spöfiskeområden och områden för fiske med övriga redskap. I övre Lappland har lokalbefolkningen rätt att av Forststyrelsen få ett avgiftsfritt tillstånd att fiska i statens vattenområden i sin hemkommun. De får också köpa ett separat säsongstillstånd för fiske i älvar i hemkommunen där lax och öring stiger.

Kommersiella fiskare kan ansöka om fisketillstånd från Forststyrelsen för att idka näring.

Användning av medlen från försäljningen av fisketillstånd

Forststyrelsens fisketillstånd samlar inte medel till staten. Fisketillstånden prissätts så att medlen som samlas in täcker kostnaderna för fiskeplanering, försäljning och vård av fiskevattnen. Fiskarna bekostar alltså själva sina fiskemöjligheter i statens vattenområden. Med intäkterna från försäljningen av fisketillstånd förbättras fiskens livsmiljöer, såsom laxfiskarnas lekområden och tillrinningsområdena.

Forststyrelsen överför statens fiskevårdsavgifter direkt till Jord- och skogsbruksministeriet, som fördelar medlen enligt lagen om fiske till vård av fiskens livsmiljöer, övervakning, rådgivning, ersättningar till ägare av vattenområden och kostnader som uppbörden av fiskevårdsavgiften orsakar.

Läs mer