Antal besökare i skydds- och strövområden samt i kundtjänstställen

Forststyrelsen samlar in information om besökarantal i statens skydds- och strövområden samt i kundtjänstställen. Siffrorna får vi huvudsakligen med elektroniska räknare i terrängen. Vi tar även emot respons och gör undersökningar.

Skyddsområdena och kundtjänstställena forvaltade av Forststyrelsen besöktes av nästan 8,5 miljoner gånger år 2022. Cirka 7,4 miljoner besök inriktades till utflyktsmål i terrängen och över 1,0 miljoner till kundtjänstställen.

Siffran innehåller antal besök i nationalparker, statens strövområden oh övriga, i rekreationsbruk betydande skyddsområden och utflyktsmål. Naturumen och de övriga kundtjänstställena är oftast belägna i nationalparkernas närområden.

Besökarantal i nationalparkerna har nästan dubblats från omkring två miljoner år 2012 till litet omkring 3,5 miljoner året 2022. Samtidigt har antalet nationalparker stigit från 37 till 41 och arealen från litet under 9000 kvadratkilometer till drygt 10 000 kvadratkilometer.

Antalet besök och de lokala ekonomierna

Nationalparker och andra utflykstsmål är viktiga för de lokala ekonomierna. I medeltal bringer besökarnas spenderande av pengar över 10 euro för varje euro som staten satsat på parkens friluftsservice och naturum. Staten finasierar basservicen i nationalparker och strövområden med budgetmedel. Företagen i skapar den avgiftsbelagda turismservicen i närområden.

Information om användning och från besökare

Vi tar emot respons från användare av våra friluftstjänster via många kanaler, t.ex. på nätet och i kundtjänstställen med responsformulär eller muntligt. Vi gör även besökarundersökningar och kartlägger företagares förväntnigar i områden.