Antal besökare i skydds- och strövområden samt i kundtjänstställen

Forststyrelsen samlar in information om besökarantal i statens skydds- och strövområden samt i kundtjänstställen. Siffrorna får vi huvudsakligen med elektroniska räknare i terrängen. Vi tar även emot respons och gör undersökningar.

Skyddsområdena och kundtjänstställena forvaltade av Forststyrelsen besöktes av nästan 9,2 miljoner gånger år 2020. Över 8,2 miljoner besök inriktades till utflyktsmål i terrängen och över 0,9 miljoner till kundtjänstställen.

Siffran innehåller antal besök i nationalparker, statens strövområden oh övriga, i rekreationsbruk betydande skyddsområden och utflyktsmål. Naturumen och de övriga kundtjänstställena är oftast belägna i nationalparkernas närområden.

Antalet besök och de lokala ekonomierna

Nationalparker och andra utflykstsmål är viktiga för de lokala ekonomierna. I medeltal bringer besökarnas spenderande av pengar över 10 euro för varje euro som staten satsat på parkens friluftsservice och naturum. Staten finasierar basservicen i nationalparker och strövområden med budgetmedel. Företagen i skapar den avgiftsbelagda turismservicen i närområden.

Information om användning och från besökare

Vi tar emot respons från användare av våra friluftstjänster via många kanaler, t.ex. på nätet och i kundtjänstställen med responsformulär eller muntligt. Vi gör även besökarundersökningar och kartlägger företagares förväntnigar i områden.