Antal besökare i skydds- och strövområden samt i kundtjänstställen

Forststyrelsen samlar in information om besökarantal i statens skydds- och strövområden samt i kundtjänstställen. Siffrorna får vi huvudsakligen med elektroniska räknare i terrängen. Vi tar även emot respons och gör undersökningar.

Skyddsområdena och kundtjänstställena forvaltade av Forststyrelsen besöktes av cirka 8,2 miljoner gånger år 2019. Sju miljoner besök inriktades till utflyktsmål i terrängen och 1,2 miljoner till kundtjänstställen. Antalet besök i nationalparker och andra motsvarande objekt har ökat med cirka 3 procent per år under de senaste fem åren, vilket har inneburit tvåhundratusen extra besök på årsnivå.

Siffran innehåller antal besök i nationalparker, statens strövområden oh övriga, i rekreationsbruk betydande skyddsområden och utflyktsmål. Naturumen och de övriga kundtjänstställena är oftast belägna i nationalparkernas närområden.

Antalet besök och de lokala ekonomierna

Nationalparker och andra utflykstsmål är viktiga för de lokala ekonomierna. I medeltal bringer besökarnas spenderande av pengar över 10 euro för varje euro som staten satsat på parkens friluftsservice och naturum. Staten finasierar basservicen i nationalparker och strövområden med budgetmedel. Företagen i skapar den avgiftsbelagda turismservicen i närområden.

Information om användning och från besökare

Vi tar emot respons från användare av våra friluftstjänster via många kanaler, t.ex. på nätet och i kundtjänstställen med responsformulär eller muntligt. Vi gör även besökarundersökningar och kartlägger företagares förväntnigar i områden.