Statens strövområden som Natura-områden

I Finland finns fem statliga strövområden som inrättats med stöd av lagen om friluftsliv: Evois, Iso-Syöte, Kylmäluoma, Ule träsk och Ruunaa. De förvaltas av Forststyrelsen.

Statens strövområden är mångsidiga områden som är avsedda för friluftsliv och övrig rekreation i naturen. På strövområdena finns markerade vandrings- och skidleder, naturstigar, tältningsområen och skärmskydd. Företagare i trakten producerar tjänster med anknytning till naturturism i strövområdena och deras närmiljö.

På strövområdena idkas även skogsbruk i begränsad omfattning, dock med hänsyn till naturvärdena och rekreationsbehoven. På strövområdena får man i allmänhet fiska och jaga. Strövområdena är också med i nätverket Natura 2000, trots att de inte är naturskyddsområden.

Polcirkelns och Enare strövområdena är inrättade av Forststyrelsen och motsvarar statens strövområden.

Mera information