Forststyrelsens fastighetsaffärer skapar förutsättningar för hållbart turism

Forststyrelsens mål är att erbjuda turismföretagare tomter där de kan producera till exempel inkvarterings- eller programtjänster för sina kunder. När det finns gott om tjänster stannar turisterna längre och tillför den lokala ekonomin mer pengar.

Vår rena natur är det främsta dragplåstret för turismen i Finland. Naturen intresserar både inhemska och utländska gäster. Båda grupperna önskar allt modernare inkvartering och bättre service. Invid eller i närheten av skyddsområden och naturobjekt i synnerhet i Östra och Norra Finland finns ofta mark som anvisats för statens affärsverksamhet. Dessa områden kan vi planera som fritids-, bostads- eller affärstomter, där företag kan producera exempelvis inkvarteringstjänster.

Eftersom vi är en stor markägare kan vi beakta den biologiska mångfalden, klimathållbarhet och olika näringar när vi planerar våra områden. För att planläggningen ska tillgodose våra kunders behov så bra som möjligt, gör vi den ofta i samarbete med kunden. Hos oss kan du köpa en färdig tomt eller börja från början med att planera ett område på en annan plannivå tillsammans med oss så att det passar din affärsverksamhet.

Nya möjligheter till företagsverksamhet i statens strövområden

Vi arbetar för närvarande med att göra upp översiktsplaner för turismen och markanvändningen i tre statliga strövområden: Evois, Ule träsk och Kylmäluoma. Planen för Ruunaa strövområde blev klar i fjol och Lieksa stad bereder nu planeringen av området.

Vi har identifierat bristen på inkvarteringstjänster som en av orsakerna till att antalet besökare i områdena inte har ökat. Tillsammans med kommunerna försöker vi planera tomter som lämpar sig för turismtjänster i områdena och sälja dem till privatägda företag. Vi tror att turisterna kommer att stanna längre i områdena när inkvarteringstjänsterna blir bättre. Längre vistelser minskar utsläppen från resandet i sin helhet och samtidigt ökar användningen av lokala tjänster.

Turistcentrumens utmärkta service lockar turister

Lapplands många skidcentrum lockar också mängder av turister. De flesta är verksamma på statens mark i närheten av stora nationalparker. I omgivningen kring turistcentrumen finns stora planerade eller oplanerade statsägda områden, som vi förädlar tillsammans med kommunerna för turismens behov. Vi säljer i princip endast planerad mark. På så sätt behåller staten förädlingsvärdet.

Forststyrelsen har deltagit i utvecklingen av bland annat ett miljövänligt turistområde i Ruka. Utgångspunkten för planeringen av området i östra Ruka, som kallas RukaValley, har varit bilfrihet och miljövänlighet. I västra Ruka uppkom redan för tio år sedan ett unikt bilfritt område, RukaVillage. En gondolbana förenar områdena RukaValley och RukaVillage och gör det möjligt att ta sig från det ena området till det andra utan bil. Ett område med turismtjänster som följer principerna för hållbar utveckling har tagits fram med hjälp av god planering och samarbete. Avsikten är att Forststyrelsens byggnadskvarter i RukaValley ska bli träbyggnadsobjekt, i syfte att stödja klimatneutralt byggande.

Fastighetsutveckling

Vi har färdiga affärstomter till salu men ställer också gärna upp och planerar en tomt som är anpassad till just ditt företags behov.

Fastighetsutveckling

Hitta den bästa biten av Finland! Vi säljer och arrenderar ut mer än tusen tomter runtom i Finland.