Åtgärdsplanering

Det mest detaljerade planeringsverktyget för områdesanvändningen är åtgärdsplanen för arbetsplatserna, som stöder verkställandet av de beslut som fattats om områdets användning. I åtgärdsplanen ingår all information som den entreprenör som utför arbetet behöver om arbetsplatsen. På så sätt säkerställer vi att entreprenören kan identifiera och trygga viktiga naturvärden och andra särskilda värden på arbetsplatsen.  

Forststyrelsens informationssystem, bland annat vårt omfattande geografiska informationssystem, stöder planeringen och verkställandet. Entreprenören som utför arbetet får nödvändig information om objektet skickad till sin terminal och vid behov som utskrift. 

Åtgärdsplaner är till exempel avverkningsplanen för en stämplingspost, restaureringsplanen för en myr eller ett annat område samt skötselplanen för en fornlämning.