Syfte och värden

Forststyrelsens syfte är utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt över generationer.

Ett skogklätt näs sträcker sig över en stor insjöfjärd.
Bild: Markus Sirkka

Forststyrelsen   

  • skapar värde av statens marker och vatten till förmån för naturen, människorna och samhället. 
  • använder, sköter och skyddar statens mark- och vattenområden på ett hållbart sätt och samordnar olika ägares, intressentgruppers och kunders förväntningar.
  • säkerställer att alla – över flera generationer – har möjlighet att njuta av naturen och det värde den skapar.

Vårt arbete är viktigt  

  • eftersom vi har något värdefullt att använda och sköta så att det inte förlorar sitt värde. Det kan också vara Forststyrelsens kompetens, nätverk, värdekedjor och framtida möjligheter.  
  • eftersom vårt arbete innebär att fostra, förstärka och diversifiera. Inte enbart bevara.  

Vi styrs av  

  • vår syn på användningen och skötseln av statens mark- och vattenområden, som uppkommer när vi samordnar olika uppfattningar och åsikter.  
  • vårt samhällsansvar, som är strategiskt och styr ledarskapet, verksamheten och utvecklingen vid Forststyrelsen.  
  • en tidsrymd som är större än människan, lika stor som naturen. Evig.  

De viktigaste värderingarna som styr vårt arbete

BETYDELSE. Vi utför ett betydelsefullt arbete för hela Finlands, det finländska samhällets och naturens bästa. Det här är en kraft som hjälper till att samordna många slags önskemål och mål.

OMSORG. Vi arbetar för en ansvarsfull användning och skötsel av naturresurserna, för den biologiska mångfalden och för kulturarvet. Kunderna, samarbetspartnerna och arbetskamraterna är viktiga för oss.

RESULTAT. Vårt arbete ger resultat. Resultatet består av såväl immateriell som materiell nytta som uppkommer i statens mark- och vattenområden på ett hållbart sätt över generationerna.