Utarrendering av områden till andra vindkraftsaktörer

Vi arrenderar också ut vissa av statens områden som vi förvaltar enligt reservations- och nyttjanderättsavtal för andra projektutvecklares vindkraftsprojekt.

I princip kan ett område arrenderas ut för utomstående aktörers vindkraftprojekt om endast en mindre del av den planerade vindkraftsparken förvaltas av Forststyrelsen och det inte lönar sig att vidareutveckla delen inom området som förvaltas av Forststyrelsen som ett separat projekt.  

Projektutvecklare bör notera att de områden som förvaltas av Forststyrelsen inte kan planeras för vindkraftverk om det inte finns ett giltigt reservations- och nyttjanderättsavtal med markägaren Forststyrelsen för det aktuella området.

Innan ett reservations- eller nyttjanderättsavtal beviljas bedömer Forststyrelsen om området som ska arrenderas ut är lämpligt för vindkraftsproduktion med tanke på bland annat miljövärdena och annan markanvändning.