Bild: Kimmo Ervola
Bild: Kimmo Ervola

Ansvarsfull affärsverksamhet

Forststyrelsen utvecklar användningen av statens mark- och vattenegendom på ett ansvarsfullt sätt så att det gagnar hela samhället så mycket som möjligt nu och i framtiden. I affärsverksamheten agerar vi aktivt och ansvarsfullt till förmån för miljön, människorna och samhället. Vi är en pålitlig samarbetspartner som skapar en mer hållbar framtid i nära växelverkan med våra kunder och samarbetspartner samt andra intressentgrupper.

Vi svarar på de globala utmaningarna med innovativa och generationsövergripande lösningar

Förnybar råvara på ett klimatsmart sätt

Vi är en del av värdekedjan inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. I våra PEFC-certifierade mångbruksskogar sköter vi samtidigt virkesproduktionen, skogsresursernas tillräcklighet, tryggandet av den biologiska mångfalden, förutsättningarna för rekreation samt stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den.

Ren energi från land och hav

Vi utvecklar statens områden så att de lämpar sig för vindkraftsverksamhet och arrenderar ut dem till aktörer inom branschen på basis av konkurrensutsättning. Med vår verksamhet bidrar vi till att uppnå Finlands klimatmål genom att mångdubbla produktionen av vindkraft före 2030 som en del av vårt klimatprogram.

Ansvarsfull turismsarbete

Vårt mål är att utveckla tjänsterna i turistområdena på statens marker så att de skapar välbefinnande för både människor och företag. . Vi är engagerade i principerna för hållbar turism och uppmuntrar våra partner till ansvarsfull turism.

Mer inhemsk fisk på ett hållbart sätt

Vi ansvarar för de nationella strategierna för vattenbruk och blå bioekonomi genom att utreda om det finns havsområden som lämpar sig för vattenbruk, utveckla samarbetet mellan olika intressentgrupper och arrendera ut lämpliga områden för fiskodling till företag.

Vi utvecklar naturens värde ansvarsfullt över generationer