Utvecklande av friluftsservice med information från och av dess användare

Respons från besökare av utflyktsmål, fiskare och jägare och från intressentgupper samt partnerföretag styr planering av Forststyrelsens verksamhet och utvecklande av naturturismens förutsättningar. Vi gör även kundundersökningar.

Förfrågningarna och undersökningarna görs av Forststyrelsens egen personal, av utomstående undersökningsföretag och av studerande som slutarbete. Förfrågningarna riktas i synnerhet åt dem som rör sig i naturen och naturturismföretagare.

Vi tar gärna emot respons. Man kan ge respons t.ex. via våra websidor eller i kundtjänstställen med responsformulär eller muntligt.

Kundundersökningar

Forststyrelsens Naturtjänster har gjort enhetliga kundundersökningar i flera populära utflyktsmål sedan år 2000. Vi undersöker besökarantal och besökarnas användning av områden och pengar. Vi tar emot fångstrespons från fiskare och jägare och gör motsvarande kundundersökningar.

Med kundundersökningar kan man verifiera t.ex. nationalparkernas nyttor till hälsa och lokalekonomi. Kundundersökningarna ger mycket information i en lätt användbar form för planering och skötsel av områden och för följning av förändringar. Med hjälp av kundundersökningar utvecklar vi vår serviceutrustning. Det är också viktigt att få höra åsikter om naturvård.

Mera information

En nordisk guidebook om kundundersökningar har publicerats av Naturvårdsverket (på engelska) och av Forststyrelsen (på finska):