Retkeilypalvelujen suunnitteluun tietoa käyttäjistä ja käyttäjiltä

Metsähallituksen retki- ja eräkohteiden kävijöiltä, sidosryhmiltä ja kumppanuusyrittäjiltä säännöllisesti kerättävä palaute ohjaa toimintamme suunnittelua ja luontomatkailun edellytysten kehittämistä. Tarpeen mukaan tehdään myös laajempia tutkimuksia.

Erityisesti luonnossa liikkujille ja luontomatkailuyrittäjille suunnattuja kyselyjä ja tutkimuksia tekevät Metsähallituksen oma henkilöstö, ulkopuoliset tutkimusyritykset ja opiskelijat päättötöinään. Lisäksi suunnittelussa käytetään hyväksi ulkopuolisten tekemiä valmiita tutkimustuloksia, kuten matkailututkimuksia.

Metsähallitus ottaa mielellään toiminnastaan palautetta, jota käytetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Palautetta voi antaa

  • verkkosivustojemme kautta
  • asiakaspalvelupisteissä palautelomakkeella tai suullisesti.

Kävijätutkimukset

Metsähallitus tekee ja teettää yhtenäisiä kävijätutkimuksia suosituimmilla suojelu- ja retkeilyalueilla.

Yhtenäisiä kävijätutkimuksia on tehty vuodesta 2000. Tähän mennessä tietoja on kerätty useilta kymmeniltä alueilta ja ne on tarkoitus toistaa noin viiden vuoden välein alueesta riippuen. Tutkimuksissa tuotetaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tietoja samoista perusasioista, kuten kävijärakenteesta, harrastuksista, alueen käytöstä, kävijätyytyväisyydestä, käynnin kestosta sekä käyntiin liittyvästä rahankäytöstä.

Kävijätutkimukset ovat avainasemassa esimerkiksi kansallispuistojen talous- ja terveyshyötyjen todentamisessa. Ne tuottavat runsaasti helposti sovellettavaa tietoa käytännön suunnitteluun ja alueiden hoitoon sekä muutosten seurantaan. Kävijätutkimuksen tietoja tarvitaan palvelujen kehittämisessä, sijoittelussa, mitoituksessa, ajoituksessa ja ylläpidossa. Myös alueen luonnonhoitoa koskevissa kysymyksissä kävijöiden mielipiteillä on merkitystä.

Luontokeskusten asiakastutkimukset

Metsähallituksen luontokeskuksissa ja palvelupisteissä kerätään jatkuvasti ja johdonmukaisesti asiakaspalautetta, jotta asiakkaiden mielipiteet osattaisiin ottaa huomioon mahdollisimman hyvin. Sen lisäksi tehdään laajempia ja perusteellisempia tutkimuksia eri pisteissä noin viiden vuoden välein.

Asiakastutkimukset ja jatkuva palaute tuottavat vertailukelpoista tietoa muun muassa asiakaskunnan rakenteesta ja heidän toiveistaan. Tietoja hyödynnetään esimerkiksi näyttelyiden suunnittelussa, opastuksessa, viestintäaineiston tuottamisessa sekä Metsähallituksen asiakaspalvelun kehittämisessä yleisemminkin.

Metsästäjiltä ja kalastajilta asiakastietoa tutkimuksista ja saalispalautteista

Metsähallitus tarjoaa metsästäjille valtakunnan monipuolisimmat ja laajimmat metsästysmaat. Myös kalastajille on runsaasti erilaisia kalastusalueita virkistyskalastusvesistä talouskalastusvesiin.

Metsähallituksen tavoitteena on kehittää kansalaisten metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia sekä taata riista- ja kalakantojen säilyminen elinvoimaisina.

Keräämme jatkuvasti palautetta ja seuraamme kohteiden sekä palvelujemme käyttöä. Lisäksi teemme selvityksiä siitä, millaisia odotuksia ja toiveita metsästäjillä ja kalastajilla palveluistamme on.

Lisätietoja