Ajankohtaista Korsnäsissä

Ympäristövaikutusten arviointi

Metsähallitus ja Vattenfall ovat toimittaneet ELY-keskukselle Korsnäsin merituulivoimahanketta koskevat arviointiohjelmat.

YVA-menettelyn mukainen kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään torstaina 25.4.2024 klo 17.30–20.00 Korsnäsgården -seurantalolla, Vikingvägen 9, 66200 Korsnäs.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Metsähallitus järjestävät mahdollisuuden seurata yleisötilaisuutta myös TEAK:n HTC-salissa, Rasintie 1A, 64700 Teuva. Kahvitus alkaen klo 17 sekä Korsnäsin että Teuvan tilaisuuksissa.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Linkki yleisötilaisuuteen toimitetaan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivulle.

Lue lisää

Toimisto auki tiistaisin

Korsnäsin hankkeen toimisto toimii sekä hankkeen esittelytilana että tukikohtana hankkeen parissa työskenteleville. Toimisto (Silverbergsvägen 23) on syyskaudella auki tiistaisin klo 9.00–15.30, jolloin joku hankkeen asiantuntijoistamme on merituulivoimasta kiinnostuneiden tavattavissa ilman ajanvarausta.

11.12.2023 Merituulivoimahankkeen esittelypäivä kiinnosti kävijöitä

Merituulivoimapuiston esittelypäivässä kävijöitä kiinnostivat hankkeen etenemisen lisäksi paikalliset liiketoimintamahdollisuudet sekä työtehtävät ja uramahdollisuudet. Metsähallituksen ja Vattenfallin edustajat esittelivät Korsnäsin hanketta 22. marraskuuta kunnankirjastolla, joka tarjosi erinomaiset puitteet tapahtumalle.

Etualalla olevalla miehellä on päässään kuulokkeet ja vr-lasit.
Tapahtuman vetonaulaksi nousi mahdollisuus tutustua merituulivoimapuistoon virtuaalitodellisuuslaseilla.

22.11.2023 Metsähallitus ja Vattenfall sopivat Korsnäsin merituulivoimahankkeen laajentamisesta

Metsähallitus ja Vattenfall ovat sopineet Korsnäsin merituulivoimahankkeen alueen laajentamisesta niin, että hankkeen kapasiteettia voidaan kasvattaa alun perin suunniteltua suuremmaksi.

Vattenfallista tuli Metsähallituksen hankekumppani Korsnäsin meritulivoimahankkeeseen joulukuussa 2022, kun se voitti laajan kansainvälisen kilpailutuksen. Kaupan yhteydessä sovittiin mahdollisesta lisäalueesta, joka ei ole kilpailutettavissa itsenäisenä kohteena. Nyt on sovittu tämän option käyttämisestä.

5.9.2023 Jonna Hagström aloittaa Korsnäsin merituulivoimahankkeen sidosryhmäpäällikkönä – Asukastilaisuudet jatkuvat syyskaudella

Korsnäsiin suunnitteilla olevan merituulivoimahankkeen sidosryhmäpäälliköksi on nimitetty OTM Jonna Hagström. Hän on aloittanut tehtävässä syyskuun alussa. Jonna Hagström jatkaa Heidi Vestin ansiokkaasti käynnistämää sidosryhmäyhteistyötä Heidin siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen ulkomaille.

24.5.2023 Vattenfall mukana Vind Cafessa
Vattenfallin tiimi esitteli itsensä ja tapasimme koululaisia, kuntalaisia ​​ja elinkeinoelämää aloittaaksemme yhteistyön projektissa. 1,3 GW:n hankkeella on valtava mahdollisuus tuoda Suomeen sekä suuri määrä uusiutuvaa energiaa, käynnistää maan teollisuuden kehitystä että tuoda alueelle useita uusia työpaikkoja.

Kiitos lämpimästä vastaanotosta Korsnäs, nähdään taas pian!

Pöydällä on kangaskasseja ja tusseja. Kuvassa näkyy myös käsiä, jotka ovat piirtämässä kasseihin.
Koululaiset saivat piirtää ja värittää Vind Cafeessa itselleen kangaskassit. Kuva: Maria Mannfolk

22.12.2022
Vattenfall Oy:n toimitusjohtaja Elina Kivioja esittäytyy videolla ja kertoo lyhyesti Vattenfallista. Elina lähtee tapaamaan Korsnäsin päättäjiä ja asukkaita vuoden 2023 alussa. (Muista hyväksyä evästeet, jotta näet videon).

20.12.2022
Metsähallitus ja Vattenfall ovat allekirjoittaneet sopimuksen Suomen ensimmäisen avomerialueen tuulivoimapuiston kehittämisestä ja rakentamisesta. Tuulivoimapuisto, jonka suunniteltu kapasiteetti on 1,3 GW ja vuosituotanto arviolta 5 TWh, rakennetaan merelle Korsnäsin kunnan edustalle, maamme länsirannikolle. Hanke valmistuu 2030-luvulla.

Lue lisää tiedotteesta!

Voit katsoa tiedotustilaisuuden alta. Tuplaklikkaamalla kuvaa saat sen koko ruudun kokoiseksi.

3.11.2022 Merenpohjan kartoitukset ja kalatalouden edistäminen esillä lokakuun Vind Cafessa Korsnäsissa

Erikoissuunnittelija Mikko Malin kertoi Metsähallituksen eräpalvelujen tehtävistä kalastuselinkeinon edistäjänä. Eräpalvelut-yksikkö myöntää kaupallisen kalastuksen luvat valtion vesialueilla. Meneillään olevalla lupakaudella Suomen merialueilla toimii 134 ammattikalastajaa.

Anette Bäck esitteli merialueilla yleisesti ja Korsnäsin edustalla tehtyjä merenpohjan kasviston ja
pohjan kartoituksia. Korsnäsin edustan merenpohja on kivikkoista, mutta syvemmällä on enemmän
myös savea ja lietettä. Siellä aallot eivät kuljeta kevyempiä materiaaleja pois, kuten matalikoilla.

Rannikkovesissä kasvaa putkilokasveja ja leviä. Alueelta löytyy myös yleisesti sinisimpukoita.
Merituulivoimaprojektia johtava Timo Laakso kävi läpi ajankohtaista sähkömarkkinatilannetta.
Korsnäsin edustalle suunniteltu merituulivoimapuisto parantaisi merkittävästi Suomen
energiaomavaraisuutta sähkömarkkinatilanteen jatkuessa haasteellisena lähivuosien ajan. Suomessa on onneksi merituulivoimapotentiaalia, jota tarvitaan päästöttömän sähkön kysynnän kasvaessa.

Tuulivoima on jo nykyisellään uusinvestointien näkökulmasta halvin sähköntuotantomuoto ja
merituulivoiman suhteellisen kilpailukyvyn odotetaan edelleen vahvistuvan lähivuosina
Korsnäsin hankkeen arvioitu tuotanto vastaisi noin kuutta prosenttia Suomen sähkönhankinnasta vuonna 2021. Korsnäsin hankkeella on siten suuri merkitys Suomelle.

Pienilukuinen aktiivinen yleisö ja kunnan edustajat kyselivät erityisesti merituulivoimaloiden
näkymisestä maisemassa, meneillään olevasta tuulivoimapuiston rakentamis- ja
operointikumppanin valinnasta, pitkäaikaisista sähkönmyyntisopimuksista (PPA-sopimuksista) ja siitä kuinka sähköjärjestelmä toimii kokonaisuudessaan.

28.10.2022 Korsnäsin hankealueen tuulisuutta mitataan kahdella tavalla
Teemme tuulimittauksia Bergössä ja Strömmingsbådanissa. Mittaustulokset auttavat tuulivoimaloiden sijoittelussa ja tuotannon arvioinnissa suunnitellun puiston alueella.

Lidar-tuulimittauslaite (vasemmalla) Strömmingsbådanin majakkasaarella. Kuva: Vindteknikk
Lidar-tuulimittauslaite (vasemmalla) Strömmingsbådanin majakkasaarella. Kuva:Vindteknikk

Lidar-mittalaite asennettiin Strömmingsbådanin saarelle viime kesänä. Laitteistoon kuuluu akkujärjestelmä, joka latautuu aurinkopaneelien ja aggregaatin avulla. Laite ja akusto jää mittaamaan saarelle yksin koko talveksi, koska noin 20 km päässä mantereelta sijaitsevalla saarella laitteistoa ei ole mahdollista huoltaa kaikilla syys- ja talvikeleillä.

Lidar on pyykinpesukoneen kokoinen tuulimittauslaite, joka lähettää pienitehoisia laser-säteitä ilmakehään. Laite laskee valon takaisin heijastumista tuulennopeudet aina 300 metrin korkeuteen asti. Lidar mittaa tuulennopeuksia tulevien tuulivoimaloiden roottoreiden korkeudella.

Bergössä tuulimittaukset jatkuvat suunnitellusti runsaat 170 metriä korkeaan mastoon asennettujen laitteiden avulla. Mittaukset jatkuvat kaksi vuotta, minkä jälkeen masto puretaan.

11.10.2022 Metsähallitus selvittää vedenalaiset luontoarvot suunnitellun Korsnäsin merituulivoimapuiston alueella

Metsähallitus on kesän aikana teettänyt vedenalaista kasvistoa ja eläimistöä koskevia selvityksiä Korsnäsin edustalle, avomerelle suunnitellun merituulivoimapuiston alueella. Selvitykset liittyvät käynnistettävään ympäristövaikutusten arviointiin (YVA).

29.9.2022 Ensimmäinen Vind Café puhutti Korsnäsissa

Suunniteltuun merituulivoimahankkeeseen liittyvä ensimmäinen Vind Café -keskustelutilaisuus Korsnäsissa kokosi paikalle runsaat 30 sidosryhmien edustajaa 20. syyskuuta. Vilkas keskustelu ja kysymykset osoittivat paikallisen vuoropuhelun tärkeyden. Seuraava tilaisuus pidetään 25.10. klo 17.30 jälleen nuorisotalolla.

Lue lisää tilaisuudesta (pdf 0.1 mt)

5.9.2022 Merituulivoima esillä Korsnäsin kirjastoautokierroksella
Olimme mukana Korsnäsissa kesällä järjestetyllä kunnan kirjastoautokierroksella kertomassa merialueelle suunnitellusta tuulivoimapuistosta.
Lue lisää

8.7.2022 Metsähallitus sai aluevuokrausluvat Suomen ensimmäisille avomerialueen tuulivoimapuistoille

Valtioneuvosto on hyväksynyt maa- ja metsätalousministeriön esityksestä valtion merialueiden vuokraamisen Korsnäsin edustalle ja Porin Tahkoluotoon suunniteltujen merituulivoimapuistojen käyttöön.

1.7.2022 Korsnäsin merituulivoimapuiston alueen lintuselvitykset jatkuvat läpi kesän ja syksyn

Lintuselvitykset Korsnäsin tulevan merituulivoimapuiston alueella eivät ole tuoneet yllätyksiä. Seurannassa on havaittu tavanomaisia lajeja. Kuluvana kesänä lintukartoituksia jatketaan myös lintuatlas-kartoitusten osana.

16.6.2022 Timo Laakso johtamaan Metsähallituksen merituulivoimahanketta – Korsnäsin tuulivoimapuistolla ydinvoimalan kapasiteetti

8.6.2022 Korsnäsin merituulivoimahankkeen luontokartoitukset maastossa käynnistyvät

Aloitamme maastossa Korsnäsin merituulivoimahankkeeseen liittyvät luontokartoitukset osana tulevaa ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Luontokartoitukset auttavat valitsemaan sopivimman sähkönsiirtolinjan reitin rannikolta sisämaan kantaverkkoon.

3.5.2022 Merenpohjan luotaukset Korsnäsin edustalla käynnistymässä

Merenpohjan luotaukset antavat monipuolista tietoa merenpohjan olosuhteista. Ne auttavat selvittämään, minkälaiset perustukset tuulivoimaloille tarvitaan ja mitkä reitit soveltuvat sähkönsiirtokaapelin sijoittamiseen.

Luotausalus
Luode Consulting Oy:n luotausalus kuvattuna Helsingin edustalla. Kuva: Toni Meriläinen / Luode Consulting Oy

11.4.2022 Metsähallitus aloittaa kevään luontoselvitykset Korsnäsin merituulivoimapuistoa varten

Metsähallitus jatkaa Korsnäsin merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä luontoselvityksiä maalla ja merellä heti jäiden lähdettyä.

Tuulimittaukset Bergön saarella Maalahdessa jatkuvat. Maston pystytystä kuvaava video näyttää erikoisasentajien ja helikopterin yhteistyötä poikkeuksellisen korkealla työmaalla. Video näyttää myös paikallisia maisemia ainutlaatuisesta näkökulmasta.

15.3.2022 Uusi toimisto on avattu
Toimisto on infopiste maamme ensimmäiselle teollisen mittakaavan merituulivoimapuistolle, jota suunnittelemme Korsnäsin edustan merialueelle, 15–30 km päähän rannikoista. 

Avajaisissa oli mukana laaja joukko sidosryhmiä ja Korsnäsin kunnanjohtaja Christina Båssar toivotti toimiston ja toimistolla työskentelevän Heidi Vestin lämpimästi tervetulleeksi.

Korsnäsin merituulivoimahanke lisäisi toteutuessaan Suomen tuulivoimatuotantoa 5000 GWh vuodessa, mikä vastaa noin puolta Suomen tuulivoimatuotannosta vuoden 2021 lopussa.

Korsnäsin hanke jatkuu laajoin luontoselvityksin vuonna 2022. 

14.3.2022 Korsnäsin merituulivoimahanke toisi miljardien verotulot ja vauhdittaisi vihreää siirtymää
Metsähallituksen teettämän selvityksen mukaan Korsnäsin merituulivoimapuisto toisi Suomelle miljardien verohyödyt ja työllistäisi elinkaarensa aikana tuhansia henkilöitä. Suurinvestoinnista syntyvät hankinnat aikaansaisivat merkittävät rahavirrat alueellisesti ja valtakunnallisesti.

2.2.2022 Projektiasiantuntijaksi Heidi Vest
Metsähallituksen suunnitteleman merituulivoimahankkeen projektiasiantuntijaksi Vaasaan ja Korsnäsiin on nimitetty YM Heidi Vest (37). Heidi Vest aloitti tehtävässä 24. tammikuuta.

Heidi Vest on aiemmin työskennellyt Veja Mate -merituulivoimaprojektissa Saksassa sekä kuorma-autovalmistaja MAN:n Financial Services -yksikössä projektitehtävissä niin ikään Saksassa. Hän on hiljattain palannut kotimaahan Singaporesta.

”Toivotamme Heidi Vestin lämpimästi tervetulleeksi tärkeään Korsnäsin merituulivoimaprojektiin. Vaasan talousalueelta kotoisin olevana henkilönä sekä kokemuksensa ja kaksikielisyytensä ansiosta hänellä on erinomaiset mahdollisuudet toimia yhteyshenkilönä paikallisyhteisön ja Metsähallituksen välillä Suomelle tärkeässä uusiutuvan energian merituulivoimahankkeessa”, tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja Pertti Tapio sanoo.

”Korsnäsin toimisto toimii sekä hankkeen esittelytilana että tukikohtana hankkeen parissa työskenteleville. Myös projektiasiantuntijamme on merituulivoimasta kiinnostuneiden tavattavissa viikoittain. Uusi toimisto avataan helmikuun puolivälissä ja viralliset avajaiset järjestetään, kun korona-tilanne sallii kokoontumiset”, Tapio kertoo.

Lisätietoja:
Heidi Vest, projektiasiantuntija, Metsähallitus, puh. 040 167 6862, heidi.vest@metsa.fi
Pertti Tapio, tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja, Metsähallitus, puh. 040 510 5302, pertti.tapio@metsa.fi

21.12.2021 Kunnantalon ikkunaan avataan infonäyttö
Avaamme kunnantalon ikkunaan ensi vuonna näyttöruudun, jolla näkyy havainnevideo suunnitellusta merituulivoimapuistosta.

Kunnantalon ikkunassa on tietoa hankkeesta.

17.12.2021 Kumppanihaku on käynnistynyt
Haemme sekä kotimaasta että kansainvälisiltä markkinoilta kokenutta kumppania nopeuttamaan merituulivoimapuiston kehittämistä ja rakentamista. Tuulivoimapuiston kaupallisen tuotannon arvioidaan alkavan aikaisintaan vuonna 2028. Lue lisää tiedotteesta.

2.12.2021 Keskustelutilaisuus
Korona-tilanteen vuoksi keskustelutilaisuus järjestettiin striimattuna ja yleisöllä oli mahdollisuus kysyä hankkeesta chat-ruudun ja sähköpostin kautta.

Tuulivoimapäällikkö Otto Swanlung, tuulivoiman hankekehityspäällikkö Ville Koskimäki, juontaja Marcus Rantala, merituulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja Pertti Tapio ja Korsnäsin kunnanjohtaja Christina Båssar keskustelutilaisuudessa Korsnäs Gårdenissa.
Tuulivoimapäällikkö Otto Swanlung, tuulivoiman hankekehityspäällikkö Ville Koskimäki, juontaja Marcus Rantala, merituulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja Pertti Tapio ja Korsnäsin kunnanjohtaja Christina Båssar keskustelutilaisuudessa Korsnäsgårdenissa.

26.11.2021 Tuulimittausmasto rakenteilla Bergössä
Pystytämme Maalahden Bergöhön noin 170 metriä korkean tuulimittausmaston. Maston pystytyksessä käytetään sekä nosturia että helikopteria. Tuulimittauksilla varmistetaan alueen tuuliolosuhteet, kuten keskituulennopeus, turbulenttisuus ja tuulen nopeuden vaihtelu eri korkeuksilla. Mittaukset kestävät noin kaksi vuotta, joiden jälkeen masto puretaan.

Dronekuva työmaasta, jossa tasoitetaan tuulimittausmaston paikkaa lähellä meren rantaa.
Kuva: Roni Lehti

19.11.2021
Metsähallitus aloittamassa tuulimittauksia Korsnäsin merituulivoimapuistoa varten
7.10. 2021
Paikallinen vuoropuhelu käynnistymässä Korsnäsin merituulivoimahankkeessa
Lokakuu 2021
Projektiasiantuntijan rekrytointi-ilmoitus
Lokakuu 2021
Merituulivoimapuiston havainnevideo valmistui
21.6.2021
Metsä-lehti: Tuulivoimahanke Korsnäsin merialueella etenee
9.6.2021 
Luontokartoitukset ovat alkaneet Korsnäsin merituulivoimapuiston hankealueella
Marraskuu 2020
Korsnäsin kunta hyväksyi merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen
16.11.2020
Metsähallitus jätti Korsnäsin kunnalle merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen

Yhteystiedot

  • Projektijohtaja Heini Passoja, Metsähallitus, +358 50 370 7513, heini.passoja@metsa.fi
  • Hankeasiantuntija Kukka-Maaria Kallio, Metsähallitus, kukka.maaria.kallio@metsa.fi
  • Kaupalliset asiat, hankkeen myynti ja partnerivalinta, Kinga Charpentier, Ernst & Young Oy, +358 503 229 397, kinga.charpentier@fi.ey.com
  • Luvitus ja tekniset asiat, Karoliina Jaatinen, Affry, +358 40 6604 407, karoliina.jaatinen@afry.com
  • Viestintä, Anna-Maria Länsimies, Metsähallitus, +358 40 358 2742, anna-maria.lansimies@metsa.fi