Julkaistu 20.12.2022

Metsähallitus ja Vattenfall sopimukseen Suomen ensimmäisestä avomeren tuulivoimapuistosta

Metsähallitus ja Vattenfall ovat allekirjoittaneet sopimuksen Suomen ensimmäisen avomerialueen tuulivoimapuiston kehittämisestä ja rakentamisesta. Tuulivoimapuisto, jonka suunniteltu kapasiteetti on 1,3 GW ja vuosituotanto arviolta 5 TWh, rakennetaan merelle Korsnäsin kunnan edustalle, maamme länsirannikolle. Hanke valmistuu 2030-luvulla.

Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Metsähallituksella, jonka tehtävänä on luoda arvoa valtion maa- ja vesialueista, on tärkeä rooli tavoitteen saavuttamisessa.

“Korsnäsin merituulivoimahanke on erittäin merkittävä uusi avaus kohti Suomen ilmastotavoitteiden toteuttamista ja se vahvistaa maamme energiaomavaraisuutta tulevalla vuosikymmenellä. Nyt kun ensimmäinen avomeren tuulivoimahankkeen huutokauppa on saatu päätökseen, jatkamme tulevien huutokauppojen valmistelua vuonna 2023 sitä mukaa, kun niihin on alueiden kunnilla kiinnostusta”, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

“Korsnäsin edustan hankkeessa kumppaniksi valikoitui Vattenfall, koska yhtiöllä on vankka kokemus suurimittakaavaisista merituulivoimahankkeista ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt. Yhtiö myös esitti kaupallisesti kilpailukykyisimmät ehdot. Vakuutuimme vuoden kestäneen huutokauppaprosessin aikana siitä, että hanke edistää Korsnäsin, Vaasan talousalueen ja koko Suomen etua”, Juha S. Niemelä jatkaa.

“Vattenfallin on Euroopan johtavia merituulivoiman kehittäjiä. Arvostamme erittäin paljon Metsähallituksen päätöstä valita Vattenfall Suomen ensimmäisen suurimittakaavaisen merituulivoimapuiston kumppaniksi. Olemme sitoutuneet tuomaan laajan osaamisemme Korsnäsin tuulivoimahankkeeseen ja tuemme Suomea matkalla kohti hiilineutraalia tulevaisuutta,” sanoo Helene Biström, Vattenfallin tuulivoimaliiketoiminnan johtaja.

”Yhtenä suurimmista sähkön myyjistä Vattenfall on lunastanut roolinsa suomalaisten kumppanina. Merituulivoimahankkeella laajennamme rooliamme merkittäväksi uusiutuvan energian tuottajaksi Suomessa”, Vattenfall Oy:n toimitusjohtaja Elina Kivioja sanoo.

”Vattenfallin valinta suunnitellun merituulivoimapuiston kumppaniksi on erittäin positiivinen askel eteenpäin. Olemme Korsnäsissä ylpeitä saadessamme olla mukana näin isossa ja Suomelle tärkeässä hankkeessa. Toivotamme Vattenfallin tervetulleeksi Korsnäsiin. Odotamme innolla hankkeen etenemistä”, sanoo Korsnäsin kunnanjohtaja Christina Båssar.

Lisätietoja antavat:
Otto Swanljung, tuulivoimapäällikkö, Metsähallitus Kiinteistökehitys,
puh. 0206 394 643, sähköposti: otto.swanljung@metsa.fi

Timo Laakso, projektinjohtaja, Metsähallitus Kiinteistökehitys,
puh. 040 351 8366, sähköposti: timo.laakso@metsa.fi

Johan Sennerö, lehdistöpäällikkö, Vattenfall, puh +46 73 046 40 45,
sähköposti: johan.senneroe@vattenfall.com

Hanna Kaurala, viestintäpäällikkö, Metsähallitus Kiinteistökehitys, puh. 040 350 4947,
sähköposti: hanna.kaurala@metsa.fi

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE 20.12. KLO 14.00
(WEBCAST ENGLANNIKSI)

Englanninkielinen lehdistötilaisuus järjestetään internetin välityksellä
tänään 20.12.2022 klo 14.00.

Tilaisuutta isännöivät Metsähallituksen pääjohtaja Juha S Niemelä ja Vattenfallin tuulivoimaliiketoiminnan johtaja Helene Biström.

Kirjaudu webcast-tiedotustilaisuuteen osoitteessa: http://metsahallitus.videosync.fi/lehdistotilaisuus. Rekisteröitymällä saat henkilökohtaisen pääsykoodin antamaasi sähköpostiin. Tilaisuuden nauhoite on katsottavissa noin kahden tunnin kuluttua tilaisuuden päättymisestä.

TAUSTATIETOA MEDIALLE

Korsnäsin merituulivoimapuisto tiiviisti:

  • Metsähallituksen ensimmäinen merituulivoimapuisto-oikeuksien kansainvälinen huutokauppa,
  • Investoinnin kokonaisarvo arviolta 2-3 miljardia euroa sen valmistuttua 2030-luvulla,
  • Sähkön vuosituotanto arviolta 5 TWh, mikä vastaa yli kahden miljoonan kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkulutusta (normaali varustelutaso, kolme asukasta),
  • Nimellinen kapasiteetti noin 1,3 GW, mikä vastaa 40 prosenttia Suomen tuulivoimakapasiteetista vuonna 2021,
  • Tuulivoimapuiston rakentava ja sitä käyttävä kumppani valittiin Metsähallituksen järjestämässä kansainvälisessä huutokauppamenettelyssä, joka perustuu Metsähallituksen tehtävään hallinnoida valtion omistamia maa- ja vesialueita.

Metsähallitus ja merituulivoiman kehittäminen

Metsähallituksen tehtävänä on kehittää valtion omistamien alueiden kaupallista käyttöä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Merituulivoimahankkeet tuovat maahamme mittavia ulkomaisia investointeja, kerryttävät merituulivoiman osaamista ja luovat merkittäviä positiivisia taloudellisia vaikutuksia paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Metsähallituksen oikeus siirtää kehitettävän hankkeen oikeudet energian tuottajalle perustuu talouspoliittisen ministerivaliokunnan hyväksymään huutokauppamalliin. Metsähallitus ei osallistu energian tuotantoon.

Lisätietoa Vattenfallista

Vattenfall on eurooppalainen energia-alan yhtiö, joka on sähköistänyt teollisuutta, toimittanut energiaa koteihin ja uudenaikaistanut elämäntapaamme innovaatioiden ja yhteistyön avulla yli sadan vuoden ajan. Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana. Vattenfall työllistää noin 19 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantoa pääasiassa Ruotsissa, Saksassa, Hollannissa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa. Vattenfallin omistaa Ruotsin valtio.

Korsnäsin kunta

Korsnäsin kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänissä Pohjanlahden rannikoilla. Lähin satama, rautatie ja lentokenttä sijaitsevat Vaasassa. Korsnäs tunnetaan yrittäjyydestä, Korsnäsin villapaidasta sekä kauniista saaristostaan. Kunnassa on noin 2070 asukasta.