Publicerad 20.12.2022

Forststyrelsen och Vattenfall till överenskommelse om Finlands första havsbaserade vindkraftspark på öppet hav

Forststyrelsen har undertecknat ett avtal med Vattenfall om utveckling och konstruktion av Finlands första vindkraftsprojekt på öppet hav. Vindkraftparken – med planerad kapacitet på 1,3 GW och årsproduktion på 5 TWh – kommer att placeras vid Korsnäs, på landets västkust. Havsbaserade vindkraftparken kommer att vara i användning under 2030-talet.

Finland har satt som mål att vara klimatneutralt 2035 och att uppvisa negativa koldioxidutsläpp kort därefter. Som förvaltare av statligt ägda mark- och vattenområden spelar Forststyrelsen en nyckelroll i att uppnå detta mål.

”Korsnäs offshoreprojekt är ett viktigt steg mot Finlands klimatmål och självförsörjning med energi. Vattenfall presenterar stark erfarenhet av storskalig havsvindkraft tillsammans med hållbar affärspraxis och konkurrenskraftiga kommersiella villkor. Vi är övertygade om att projektet kommer att gynna befolkningen i Korsnäs, den ekonomiska zonen runt Vasa samt staten Finland”, säger Juha S. Niemelä, generaldirektör vid Forststyrelsen.

“Den första offshore-auktionsprocessen är nu avslutad, och vi kommer att fortsätta förberedelserna inför nästa internationella auktioner 2023”, säger Juha S. Niemelä.

“Vattenfall är en av de ledande vindkraftsutvecklarna till havs i Europa. Vi är mycket hedrade över att Forststyrelsen har valt Vattenfall som partner för Finlands första storskaliga vindkraftspark till havs. Vattenfall är starkt engagerade i att ta in vår breda expertis till Korsnäs vindkraftspark, och stödja Finland på deras resa mot ett fossilfritt liv”, säger Helene Biström, chef för Business Area Wind på Vattenfall.

”Som en av de största elhandlare har Vattenfall har löst sin roll som partner till finländare. Med det här projektet utökar vi vår roll till en betydande producent av förnybar energi i Finland”, säger Elina Kivioja, VD på Vattenfall Oy.

”Valet av Vattenfall som partner för den planerade havsbaserade vindkraftparken är ett mycket positivt steg framåt. I Korsnäs är vi stolta över att vara med i ett så stort och viktigt projekt för Finland. Vi välkomnar Vattenfall till Korsnäs och ser fram emot projektets framsteg”, säger Christina Båssar, kommunchef i Korsnäs.

För ytterligare information:

Otto Swanljung, vindkraftschef, Forststyrelsen Fastighetsutveckling, tel. +358 206 394 643,
e-post: otto.swanljung@metsa.fi

Timo Laakso, projektledare, Forststyrelsen Fastighetsutveckling, tel. +358 40 351 8366,
e-post: timo.laakso@metsa.fi

Johan Sennerö, pressekreterare, Vattenfall, tel. +46 73 046 40 45, e-post: johan.senneroe@vattenfall.com

Hanna Kaurala, kommunikationschef, Forststyrelsen, tel. +358 40 350 4947,
e-post: hanna.kaurala@metsa.fi

MEDIEKONFERENS PÅ INTERNET:
IDAG 20.12.2022 kl. 14.00 Finsk tid

Medikonferens (livewebcast på engelska) kommer att arrangeras idag den 20 december 2022 kl. 14.00 finsk tid.

Presskonferensen leds av Juha S. Niemelä, generaldirektör vid Forststyrelsens med Helene Biström, chef för affärsområde Vind på Vattenfall.

Webbsändningen kan ses på http://metsahallitus.videosync.fi/lehdistotilaisuus. Genom registreringen får du din personliga kod i det angivna mejlet. On-demand-inspelning är tillgänglig cirka två timmar efter evenemanget.

BAKGRUNDSINFORMATION FÖR MEDIA

Korsnäs havsvindprojekt:

  • Den första i raden av offshoreprojekt som ska utvecklas och auktioneras ut av Forststyrelsen,
  • Investeringsvärde på 2 – 3 miljarder EUR (uppskattning) vid användning under 2030-talet,
  • Produktionspotential upp till 5 TWh, motsvarar den årliga förbrukningen av mer än två miljoner lägenheter (standardutrustningsnivå, tre personer),
  • Nominell kapacitet på ca 1,3 GW, vilket motsvarar 40 % av vindkraftskapaciteten i Finland år 2021,
  • Partnern för att bygga och driva vindkraftsparken valdes ut i en internationell auktionsprocess som genomfördes av Forststyrelsen på grund av dess roll i förvaltningen av de statligt ägda mark- och havsområdena i landet.

Forststyrelsen och utveckling av havsbaserad vindkraft

Forststyrelsens roll är att utveckla den kommersiella användningen av statligt ägda områden för det finländska samhällets välfärd. Offshore vindkraftsprojekt tillför betydande utländska investeringar till landet, utvecklar expertis och är av stor betydelse för den lokala, regionala och nationella ekonomin.

Forststyrelsen överlåter projekträttigheterna till energiproducenterna genom auktionsprocess som antagits av ministerutskottet för ekonomisk politik. Forststyrelsen deltar inte i energiproduktionen.

Om Vattenfall

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år har elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Det är därför vi driver på omställningen till ett hållbart energisystem genom initiativ inom förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi sysselsätter cirka 19 000 personer och har verksamhet främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av svenska staten.

För mer information: www.vattenfall.com

Korsnäs kommun

Korsnäs kommun är belägen i Västra Finlands län eller landskapet Österbotten vid Bottniska vikens kust. Närmaste hamn, järnväg och flygfält finns i Vasa. Korsnäs är känd för sin företagsamhet, sin Korsnäströja och för sin vackra skärgård. Befolkningen är totalt cirka 2070 personer.

För mer information: www.korsnas.fi