Meddelanden

Publicerad 2.12.2021

Det nya LIFE IP BIODIVERSEA -projektet är Finlands hittills största satsning på att skydda Östersjöns arter och naturtyper

Publicerad 1.12.2021

Nytt kors och reparation av stenkonstruktioner på Korois udde

Publicerad 26.11.2021

Lekbäcken vid ”Bodvattnet runt” i Svedjehamn fick ny bro

Publicerad 19.11.2021

Forststyrelsen inleder vindmätningar för Korsnäs havsvindkraftpark

Publicerad 16.11.2021

Mer effekt på vården av livsmiljöer

Publicerad 8.11.2021

Nya viktiga fynd av undervattensarter gjordes i huvudstadsregionen

Publicerad 28.10.2021

Fiskevårdsavgiften 2022 börjar säljas 2 november – de snabba får fiskekortet till jul

Publicerad 22.10.2021

Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Norra Österbotten

Publicerad 20.10.2021

Medborgarinitiativet om kalhuggning i statens skogar har fört diskussionen om behandlingsmetoderna framåt

Publicerad 11.10.2021

Strategiskt naturprojekt ska underlätta arbetet för den biologiska mångfalden – Forststyrelsens Naturtjänster svarar för beredningen