Meddelanden

Publicerad 5.8.2021

På Uddskatan i Hangö iståndsätts värdefulla vårdbiotoper med hjälp av frivilliga

Publicerad 29.7.2021

Forststyrelsens kartläggare gjorde betydande fynd av hotade arter i Skärgårdshavet

Publicerad 19.7.2021

Invasiva vresrosor bekämpas i skärgården under sommaren

Publicerad 13.7.2021

Skärgårdshavets hotade vårdbiotoper behöver skötselåtgärder

Publicerad 2.7.2021

Sjöfästningen Svartholms murar kommer att repareras i sommar för mer än en halv miljon euro

Publicerad 1.7.2021

En ny form av skadegörelse har upptäckts vid Kustö borg

Publicerad 30.6.2021

Planeringen av Björkö–Panike vandringsled i Kvarken inleds i samarbete

Publicerad 23.6.2021

Arkeologer har tagit i bruk det medeltida avloppet på Raseborgs slott

Publicerad 18.6.2021

Friluftstjänsterna i Sibbo storskogs nationalpark utvecklas aktivt

Publicerad 14.6.2021

Mängden starkt hotade flodpärlmusslor fördubblas – ynglen återförs till hemmafloderna