Meddelanden

Publicerad 15.1.2021

Fiskevårdsavgifterna för 2020 gav över 10,4 miljoner euro i intäkter

Publicerad 14.1.2021

Forststyrelsens nya naturtjänstdirektör Henrik Jansson: Skyddandet av naturens mångfald skapar hälsa och välmåga till hela samhället

Publicerad 13.1.2021

Herdejobb delas ut – tillbringa en oförglömlig vecka i naturen

Publicerad 12.1.2021

Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Mellersta Österbotten

Publicerad 21.12.2020

De galnaste idéerna är ju de bästa – de populära Herdeveckornas fåruppfödare lever på havets villkor

Publicerad 9.12.2020

Det nya året börjar livligt i fiskevattnen − nu kan fiskevårdsavgiften också betalas med appen

Publicerad 4.12.2020

Fort Sommarö i Kvarken har fått en ny parkeringsplats

Publicerad 4.12.2020

Även i år får man hämta julgranen i statens skogar för en femma

Publicerad 3.12.2020

Hamnarnas service har rustats upp i Skärgårdshavets, Bottenhavets och Ekenäs skärgårds nationalparker inom ett samarbetsprojekt

Publicerad 16.11.2020

Forststyrelsen har kommit med ett planläggningsinitiativ till Korsnäs kommun om en havsvindkraftspark