Meddelanden

Publicerad 28.6.2024

Nationalparkschefer från hela världen samlas i Åbo 2.-4.7. – naturförlust, klimatförändring och restaurering ör diskussionsämnen

Publicerad 26.6.2024

Naturinventeringarna för Forststyrelsens havsvindkraftsprojekt utanför Närpes, Pyhäjoki och Brahestad inleds

Publicerad 13.6.2024

Statens skogar skyddas – inventering av gamla skogar och skogar i naturtillstånd pågår

Publicerad 6.6.2024

Lodningar av havsbottnen i Forststyrelsens havsvindkraftsprojekt fortsätter i Bottenviken

Publicerad 27.5.2024

Gamla skogar och skogar i naturtillstånd: Forststyrelsen inventerar objekt som anmälts av Luonnonmetsäryhmä (naturskogsgruppen)

Publicerad 22.5.2024

Förslag: Fler åtgärder för att förbättra havsnaturens tillstånd i Skärgårdshavet, tältplatser utvidgas – kommentera planen senast 30 juni

Publicerad 13.5.2024

Artskyddet har effektiverats i statens mångbruksskogar – Forststyrelsens miljö- och innovationspris till projekt som inventerat artbeståndet

Publicerad 3.4.2024

Färsk rapport om Finlands naturskyddsområden: rekommendationer för åtgärder för att bekämpa förlust av biologisk mångfald och förvalta områdena

Publicerad 21.3.2024

Försäljningskanalen för Forststyrelsens stugor förnyas

Publicerad 20.3.2024

Etikett för den som rör sig i samernas hembygdsområde hjälper till att beakta naturen och kulturen