Meddelanden

Publicerad 31.1.2023

Forststyrelsen arrenderar ut havsområde för utvidgning av Tahkoluoto havsvindpark

Publicerad 25.1.2023

Besökarna i nationalparkerna är nöjdare än tidigare – den ekonomiska osäkerheten syns i det totala antalet besök

Publicerad 23.1.2023

Semestrande hjälper Finlands mest hotade livsmiljöer – ansökan till Forststyrelsens Herdeveckor 2023 börjar

Publicerad 19.1.2023

Skötsel och användningsplan för Skärgårdshavet: evenemang i Nagu den 3 februari 2023

Publicerad 19.1.2023

Forststyrelsen söker tusen personer som vill bli medlemmar i Natur-, fiske- och jaktgemenskapen – kom och utveckla tjänster för dem som rör sig i naturen

Publicerad 17.1.2023

Liina Aulin ny kommunikationsdirektör vid Forststyrelsen

Publicerad 17.1.2023

Forststyrelsen fortsätter verksamheten söder om Aalistunturi – till polisen lämnades begäran om att öppna vägen för att trygga säkerheten

Publicerad 12.1.2023

Den nya chefen för jakt- och fiskeövervakningen söker effektivitet till övervakningen tillsammans med andra myndigheter

Publicerad 11.1.2023

Forststyrelsen börjar genomföra planlösningen för Skanslandet och Kungsholmen

Publicerad 5.1.2023

Forststyrelsen genomför gallringsinriktade avverkningar söder om Aalistunturi