Meddelanden

Publicerad 17.5.2022

Forststyrelsen restaurerar ängar i området kring den nationellt betydelsefulla Pemarådalen

Publicerad 12.5.2022

Hörandetillfällena angående Kvarkens naturskyddsområde ordnas i juni

Publicerad 6.5.2022

Forststyrelsen bränner hedar i Björköby, Korsholm tillsammans med lokala aktörer

Publicerad 3.5.2022

Lodning av havsbottnen utanför Korsnäs inleds

Publicerad 2.5.2022

Från den nya fiskutsiktsplatsen i Kvarkens världsarvsområde kan man följa fiskarnas lekvandring på nära håll

Publicerad 28.4.2022

Kom och lyssna på berättelser om arkeologiska fynd och livet under vattnet den 7 maj i Forum Marinum i Åbo

Publicerad 27.4.2022

Finlands och Sveriges gemensamma världsarv klarar klimatförändringarna bra

Publicerad 13.4.2022

Kungörelse: Kvoterna för jakt på samernas hembygdsområde och i övriga Finland 2022-2025

Publicerad 11.4.2022

Forststyrelsen inleder vårens naturutredningar för Korsnäs havsvindkraftspark

Publicerad 8.4.2022

Mångsidig myr restaureras på gränsen mellan Vörå och Kauhava