Meddelanden

Publicerad 22.9.2022

Kom och utveckla Skärgårdshavets område under Forststyrelsens byevenemang för allmänheten

Publicerad 5.9.2022

Antal besökare: nationalparkernas popularitet blev mer än ett fenomen under coronatiden

Publicerad 2.9.2022

Sjöfästningen Svartholm intresserar förstagångsbesökare – besökarna hämtar pengar till området och ökar sysselsättningen

Publicerad 26.8.2022

Forststyrelsen och Helsingfors stad utreder möjligheten att återställa ängarna under vattenytan i Östersjön med en ny metod

Publicerad 24.8.2022

Den akut hotade fjällräven har lyckats med fortplantingen i Finland

Publicerad 22.8.2022

Under Finska naturens dag 2022 anordnas mängder av evenemang i nationalparker och naturum

Publicerad 18.8.2022

Kvarkens nya guidningsbyggnad färdig i Svedjehamn

Publicerad 15.8.2022

Nytt livsrum för utrotningshotade arter röjs på talkoläger i Sundholm

Publicerad 8.8.2022

Handbok för jakt på främmande rovdjur i skärgården har publicerats

Publicerad 11.7.2022

I Björneborg hittades vad man tror är Satakuntas enda förekomst av glasört och en akut hotad skalbaggsart