Meddelanden

Publicerad 27.4.2022

Finlands och Sveriges gemensamma världsarv klarar klimatförändringarna bra

Publicerad 13.4.2022

Kungörelse: Kvoterna för jakt på samernas hembygdsområde och i övriga Finland 2022-2025

Publicerad 11.4.2022

Forststyrelsen inleder vårens naturutredningar för Korsnäs havsvindkraftspark

Publicerad 8.4.2022

Mångsidig myr restaureras på gränsen mellan Vörå och Kauhava

Publicerad 31.3.2022

Nya skyddsområden i landskapet Mellersta Österbotten

Publicerad 31.3.2022

Bekämpningen av vresros ger goda resultat vid kusten

Publicerad 29.3.2022

Utkasten till förordningar om de naturskyddsområden som ska inrättas i Kymmenedalen sänds på remiss

Publicerad 24.3.2022

Forststyrelsen har fått ny styrelse

Publicerad 14.3.2022

Korsnäs havsvindkraftsprojekt skulle ge miljarder i skatteintäkter och påskynda den gröna övergången

Publicerad 4.3.2022

Framgångsrikt år för Forststyrelsen – satsningarna på biologisk mångfald nådde rekordnivåer 2021