Meddelanden

Publicerad 21.12.2023

Den övre åldersgränsen för fiskevårdsavgiften stiger till 69 år

Publicerad 20.12.2023

De personliga 0206-företagsnumren tas ur bruk i början av 2024

Publicerad 15.12.2023

En semestervecka som alla tackar för – ansökan till Forststyrelsens Herdeveckor börjar i mitten av januari 2024

Publicerad 12.12.2023

Den första naturresursplanen för havsområdet färdigställdes

Publicerad 12.12.2023

Kungörelse: Fiskekvoter 2024-2025

Publicerad 11.12.2023

Avslappnad stämning på Vind cafét

Publicerad 7.12.2023

Undersökningar avslöjar kustbyggandets och muddringens hårda inverkan på Östersjöns natur

Publicerad 4.12.2023

Forststyrelsens förändringsförhandlingar avslutades – 43 uppgifter upphör, servicenätverket granskas senare

Publicerad 30.11.2023

Forststyrelsens webbplats julkaisut.metsa.fi har förnyats

Publicerad 23.11.2023

Forststyrelsen inleder konkurrensutsättning av två havsvindkraftsprojekt