Meddelanden

Publicerad 1.6.2022

Betesgång på naturskyddsområden upprätthåller naturens mångfald på vårdbiotoper

Publicerad 30.5.2022

Grunder från medeltida byggnader iståndsätts på Korois udde i Åbo

Publicerad 27.5.2022

Forststyrelsen tar Finlands natur till Idrottsmuseet

Publicerad 23.5.2022

Forststyrelsen renoverar Katanpää fästning i Gustavs

Publicerad 17.5.2022

Forststyrelsen restaurerar ängar i området kring den nationellt betydelsefulla Pemarådalen

Publicerad 12.5.2022

Hörandetillfällena angående Kvarkens naturskyddsområde ordnas i juni

Publicerad 6.5.2022

Forststyrelsen bränner hedar i Björköby, Korsholm tillsammans med lokala aktörer

Publicerad 3.5.2022

Lodning av havsbottnen utanför Korsnäs inleds

Publicerad 2.5.2022

Från den nya fiskutsiktsplatsen i Kvarkens världsarvsområde kan man följa fiskarnas lekvandring på nära håll

Publicerad 28.4.2022

Kom och lyssna på berättelser om arkeologiska fynd och livet under vattnet den 7 maj i Forum Marinum i Åbo