Dieđáhusat

Almmustahtton 18.10.2021

Davvi-Lappi vánddardanráhkadusaid leat ordnen viššalit geasi áigge

Almmustahtton 24.9.2021

Soabbatjávrrigeainnus geaidnobarggut – váikkuhit Pyhä-Nattanen galledeaddjiide

Almmustahtton 23.9.2021

Oljoliggemis luohpan unnida Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahci čitnajuolgeluotta 45 proseantta

Almmustahtton 17.9.2021

Veahkki skálžžu lassáneapmái – skálžočivggaid gilve ruovttoluotta Lohttui

Almmustahtton 16.9.2021

Dološbázahasat gokčašuvvet vánddardeaddjiid bardán geđggiid vuollái

Almmustahtton 11.9.2021

Guolleváriiddikšunmávssuid vuoitu lahkana 10 miljovnna – guolásteami bivnnutvuohta lea veháš unnon mannan jagis

Almmustahtton 9.9.2021

Álbmotmehciin leat ollán ođđa vuođđogalledeaddjidási – Ruhtadeapmi galgá dávistit galledeaddjimeriid šaddama mielddisbuktá dárbbuid

Almmustahtton 9.9.2021

Meahccebivdolobiid jearru stuorui stáhta guovlluin

Almmustahtton 1.9.2021

Meahciráđđehus bivdá cealkámušaid sámiid ruovttuguovllu luondduriggodatplánii

Almmustahtton 27.8.2021

Birasministeriija nannii Váhčira meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána