Mearraguovlluplánen

Mearraguovlluplánemin háliidat ovddidit mearraguovllu eará geavahanhámiid suvdilis ovdáneami ja šaddama, luondduriggodagaid suvdilis ávkkástallama ja mearrabirrasa buorre dili juksama. Meahciráđđehus lei mielde Suoma mearraguovlluplqna gqrvvisteamis ja oassálastá maiddái boahttevuođas plánemii.

Suoma guovločáziide ja ekonomiijaavádahkii gárvvistuvvon vuosttas Suoma mearraguovlluplána gárvánii jagi 2020. Ieš alddes plánat leat golbma Nannan-Suomas: okta plánain sisttisdoallá Suomaluovtta, nubbi Suolodatmeara ja máttaguovllu čielgemeara ja goalmmát davviguovllu Čielgemeara, Mearačoddaga ja Mearrabađa. Dát plánat dahkkojuvvojedje eanagoddelihtuid jođihemiin. Ålánda gárvvista iežas plána.

Mearraguovlluplánemis giddejuvvo fuomášupmi mearraguovllu iešvuođaide, eatnama ja meara vuorrováikkuhussii ja eanabealušteami dárbbuide. Mearraguovlluplánemis dárkkoduvvo eará geavahanhámiid dego energiijasuorggi, mearrajohtalusa, guollebivddu ja čáhcegilvima, turismma, áhpasmuhttingeavaheami ja luonddusuodjaleami dárbbuid ja figgojuvvo heivehit daid oktii.

Oktasaš plánemiin olahit máŋggaid ávkkiid. Dat geahpeda konflivttaid eará sektoriid gaskkas ja luovvá dáidda synergiijaid sierra sektoriid gaskii. Plánen ovddida investeremiid ja dahká daidda čielggas njuolggadusaid, lasiha stáhtaid rájáid rasttildeaddji ovttasbarggu ja buorida birassuodjaleapmi kvalitehta.

Mearraguovlluplánemis seađáhallojuvvo eanangeavahan- ja huksenlágas. Birasministeriija vástida mearraguovloplánema oppalaš ovddideamis ja stivremis. Lassin birasministeriija vástida ovttasbarggus mearraguovloplánaid oktiiheiveheapmin ovttas ránnjáriikkaiguin.

Ođđa mearraguovlluplána almmustahtto maŋimustá jagi 2030, muhto vejolaččat jo 2027 ođđa mearadikšunplána oktavuođas.