Muorragávpi ja doaimmaheamit

Mis leat guhkes árbevierut muorragávppis. Luonddu máŋggahámatvuođa vuhtii váldin, áššehasas vuolgán doaibma ja vásttolašvuohta leat guovddáš min doaimma stivren dahkkit muorarádjamis ja -doaimmahusain. Bargat aktiivvalaččat vai sáhttit beavttálmahttit fievrridemiid ja unnudit dain šaddan čitnajuolgeluotta.

Kauhakuormaaja kuljettaa nipullista tukkeja isolla puunlastausalueella.
Videos muitalat HCT-fievrridemiid iskkadallamis ja muorafievrridemiid bázahusaid egahpedeamis.

Ná doaibmat

Alladási ođasmuvvi materiála buvttadeapmi áššehasaideamet dárbbuide lea midjiide dehálaš. Leat vásttolaš ja luohtehahttit muorradávvirguoibmi.

Birasáššit leat mielde buot min doaimmas. Ekonomiijaanus lean lotnolasgeavahanvuovddit leat PEFC-sertifiserejuvvon ja mis lea anus ISO 14001 –standárdda čuvvo birasvuogádat

Beaktilis fievrrideamit leat dehálačča sihke midjiide, áššehasaide ja lundui. Okta fuopmášahtti vuohki fievrridanbázahusaid geahpedeapmin lea tráilariid ja junáid guorbmesturrodaga lasiheapmi.

Stáhta lotnolasgeavahanvuvddiin muorarádjama dahket priváhta vuovdemašiidnafitnodatdoallit. Oastit maiddái muorafievrrideami ja fuopmášahtti oasi vuovdedikšun- ja vuovdebuoridandoaimmain bálvalussan fitnodatdoalliin.