Guolástanlobit

Guollebivdui dárbbaša guolleváriiddikšunmávssu ja čáhceguovllu oamasteaddji lobi. Sihke guolleváriiddikšunmávssu ja stáhta guolástanlobiid oažžu Meahciráđđehusa Eräluvat-bálvalusas. Guolástanlobit priváhta čáhceguovlluide ostojuvvojit čáhceguovlluid oamasteaddjiin, ovdamearkan osolašgottiin.

Buohkat 18-64 –jahkásaččat mákset vuos stáhta guolleváriiddikšunmávssu dahje guollekoartta. Dušše rudneoaggumii, oaggumii dahje sallitvuggii ii dárbbaš guolleváriiddikšunmávssu. Guolleváriiddikšunmávssuin oažžu jo bivdit ovttain stákkuin stuorámus oasis riikkas. Dat čáhceguovllut, maidda stággobivdi dárbbaša lasselobi, čilget Ebi-guovddáža bajásdoallan Kalastusrajoitus.fi-bálvalusas.

Vapaa-ajankalastajat voivat hankkia valtion vesille kohdekohtaisen kalastusluvan vapakalastukseen, pyydyskalastukseen tai ravustukseen. Sekä vapa-alueita että pyydysalueita on kumpiakin yli 50. Ylä-Lapissa paikalliset voivat hankkia Metsähallitukselta maksuttoman kalastusluvan kotikunnassaan sijaitseviin valtion vesialueisiin. Heille myös myydään erillistä kausilupaa oman kunnan jokialueisiin, jotka ovat taimenen ja lohen nousualueita.

Kaupalliset kalastajat voivat hakea Metsähallitukselta kalastuslupaa elinkeinonsa harjoittamista varten.

Guolástanlohperuđaid geavaheapmi

Meahciráđđehusa guolástanlobiin ii čoggo ruhta stáhtii. Guolástanlobiid hattit leat meroštallon nu, ahte dain gokčat guollebivddu plánemis, vuovdimis ja guollečáziid dikšumis šaddan goluid. Guolásteaddjit ieža goasttidit guolástanvejolašvuođaid stáhta čáziin. Guolástanlohpeboađuiguin buoridat guliid eallinbirrasiid, dego luossaguliid gođđanguovlluid ja golganguovlluid.

Stáhta guolleváriiddikšunmávssut máksojuvvojit njuolga eana- ja meahccedoalloministeriija, mii stivre ruđaid guolástanlága mielde guliid eallinbirrasiid dikšumii, bearráigehččui, rávvemii, čáhceguovllu oamasteaddjiide máksojuvvon buhtadusaide ja mávssu čoaggimis šaddan goluide.

Lassidieđut