Guovlluid geavaheami plánen

Meahciráđđehus dikšu stáhta eana- ja čáhceguovlluid,mat gokčet sulaid goalmmádasa Suoma viidodagas.

Stáhta eana- ja čáhceguovlluide čuhcet máŋggalágan geavahandárbbut ja sávaldagat. Daid oktiiheiveheapmi lea Meahciráđđehusa deháleamos doaibma. Dárbbut ja sávaldagat oktiiheivehuvvojit fuolalaš, máŋggadási plánenproseassa vehkiin. Buot eanageavaheami plánen dahkkojuvvo ovttasbarggus čanusjoavkkuiguin, ja hállatge dávjá oktasašplánemis.

Buot stáhta eatnamiid ávkkástallama plánema vuođđun lea dárkilis báikediehtu. Min ánus leat máŋggat báikediehtovuogádagat, maiguin bajásdoallat áigedási dieđu luondduváriin, stáhta eana- ja čáhceopmodagas, huksejuvvon opmodagas, dahkkojuvvon doaibmabidjoplánain ja ollašuhtton doaibmabijuin.Báikediehtovuogádagat leat guovddáš plánengaskaoapmi nu luondduváriid ávkkástallama ja luonddusuodjaleami go Vuovdedoallu Os doaibmabijuid plánemis.

Máŋggadási plánenproseassa

Meahciráđđehusa iežas eanageavaheami plánen vuolgá johtui riikkaviidosaš ja guvllolaš eanageavahanplánaid dego eanagottelávaid addán háltelinnjáid vuođul. Meahciráđđehusa iežas plánema viidámus dássi lea luondduriggodatplánat ja dasa laktásan guovlluekologalaš plánen. Dain plána dárkkálmuvvá álo ovttaskasdási doaibmabidjoplánaid rádjai.

Dán máŋggadási plánenproseassa leat govvidan čuovvovaš vuolleloguiguin.