Meahciráđđehusa skáhppomat

Meahciráđđehus lea čatnasan vásttolaš skáhppomii. Čuovvut lága almmolaš skáhppomiin, diŋgojeaddjivástolágas ja siskkáldas skáhpponrávvagiid.

Meahciráđđehus skáhppo buktagiid ja bálvalusaid konseardna atnui gilvvu bokte skáhpponlága ja konseardna iežas skáhpponrávvagiid mielde. Skáhppomiin lea stuorra mearkkašupmi Meahciráđđehus doaimmaid dikšumis ja doaimma goasttádusváikkuhuslašvuođas. 

Skáhppomat lea konseardna dárbbašan agoarttat, buktagat ja bálvalusat, dego muorarádjan- ja fievrridanbálvalusat, mášenagoarttat sihke máŋggabealagit sierralágan áššedovdibálvalusaid ja ICT-skáhppomiid. 

Válljet min soahpamušguimmiid dássebealát ja čađačuovgi kritearain gilvomeannudeami bokte. 

Luohtehahtti soahpamušguoimmit leat doibmiimet dehálaš ovttasbargobealli. Dan sihtii soahpamušguimmiid vásttolaš doaibma lea eandalii dehálaš. Váldit vuhtii soahpamušguimmiid válljedettiin vásttolašvuođa ekonomalaš, sosiála ja birrasiid gullevaš geahččančiegaid sihke bearráigeahččat daid jeavddalaččat ja systemáhtalaččat oppa soahpamušáigodaga áigge. 

Doaibmavuohki doaimmaheaddjiide 

Vásttolaš skáhppon lea oassi Meahciráđđehusa strategalaš vásttolašvuođaprográmma. Háliidat, ahte Meahciráđđehusa oppa skáhppongoalus doaibmá vásttolaččat ja oktilaččat Meahciráđđehusa doaibmavuohkerávvaga mielde. Dán dihtii gáibidat sullasaš čatnašumi lágaid mielde, ehtalaš ja vásttolaš doaibmavuohkái maiddái buot min doaimmaheaddjiin. 

Doaimmaheaddjiid doaibmavuohkerávvagiin čatnat Meahciráđđehus guimmiid vásttolaš ja ehtalaš doibmii ja sihkkarastit Meahciráđđehusa oppa soahpamušgollosa vásttolašvuođa. Rávvaga sisdoalu vuođđun lea Meahciráđđehusa iežas doaibmavuohkeráva. 

Oahpásmuva!

Meahciráđđehusa doaibmavuohkeráva (suomagillii, pdf) ja Doaimmaheaddjiid doaibmavuohkeráva (suomagillii, pdf)

Doaimmaheaddjiid doaibmavuohkeráva lea earutkeahtes oassi buot min skáhpponsoahpamušain ja nu doaimmaheaddjiid čadni soahpamušgaskavuođas. Gáibidat maiddái, ahte soahpamušguoimmit gáibidit iežaset skáhppongollosiinnis vásttolašvuođa prinsihpaid čuovvuma. 

Doaimmaheaddjiid doaibmavuohkeráva mearkkašahtti rihkkun lea soahpamuša burginágga, jus doaimmaheaddji ii divo doaimmas Meahciráđđehusa čujuhan divvu doaibmabijuid mielde. 

Miikkael Kvick

Skáhpponoaivámuš

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Antti Isomäki

Skáhpponáššedovdi

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Jari Rahikainen

Skáhpponáššedovdi

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Lisa Hartikainen

Skáhpponáššedovdi

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Tarja Kohonen

Skáhpponáššedovdi

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
Opastinsilta 12
00520 Helsinki