Kontaktinformation för Skogsbruk

Vi är en del av värdekedjan inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Vi producerar virke på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för skogs- och energiindustrins behov. I statens mångbruksskogar avverkas årligen sex miljoner kubikmeter virke – cirka hälften av den årliga tillväxten. Vi tryggar den biologiska mångfalden i alla skogsbruksåtgärder.

Utöver av Skogsbruk Ab används Forststyrelsens skogar även av naturturismnäringen, rennäringen och naturproduktsindustrin. I skogarna gör man också utflykter, jagar och plockar bär, så våra skogar är verkligen mångbruksskogar i ordets rätta bemärkelse.

Skogsbruk Ab:s årliga omsättning uppgår till drygt 300 miljoner euro. Skogsbruk Ab:s och Forststyrelsens övriga affärsverksamhets avkastning, mer än 100 miljoner euro om året, intäktsförs till staten och därigenom till olika behov i samhället. Vi skapar också arbete för lokala företagare. Den ekonomiska välfärd som Skogsbruk Ab genererar fördelas på olika delar av vårt land i form av löner, arvoden, skatter, anskaffningar och utdelningar.

Skogsbrukets ledning

Jussi Kumpula

Verkställande direktör

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Veteraanikatu 9
90130 Uleåborg

Puh. +358400388614

Executiv assistent: Petra Kova, tel. +358406485293

Pasi Korteniemi

Direktör för kundrelationer

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Vankanlähde 7
13100 Tavastehus

Puh. +358405716420

Heikki Savolainen

Skogsvårdsdirektör

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358400234976

Hannu Lehtonen

Direktör för skogsanvändning och skogsbruksplanering

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Veteraanikatu 9
90130 Uleåborg

Puh. +358405836983

Jarmo Leskinen

Förvaltningschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358400419640

Antti Otsamo

Chef för hållbar utveckling

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358407197734

Päivi Lazarov

Kommunikationschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358408218292

Skogsbruk

Lasse Pietarinen

Business Controller

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358404824903

Petra Kova

Executiv assistent

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Veteraanikatu 9
90130 Uleåborg

Puh. +358406485293

Skogsbruksplanering

Hannu Lehtonen

Direktör för skogsanvändning och skogsbruksplanering

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Veteraanikatu 9
90130 Uleåborg

Puh. +358405836983

Niklas Björkqvist

Chef för skogsresurser och skogsbruksplanering

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358407324463

Riikka Myllylä

Markanvändningschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Levintie 2
99100 Kittilä

Puh. +358401929014

Regiondirektörer

Lappland

Samuli Myllymäki

Regiondirektör

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358400194645

Österbotten-Kajanaland

Kalle Eerikäinen

Regiondirektör

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Satamakatu 3
87100 Kajana

Puh. +358406103367

Södra Finland

Eeva-Liisa Jorri

Regiondirektör

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Vankanlähde 7
13100 Tavastehus

Puh. +358400289997

Skogsvård och vägbyggande

Heikki Savolainen

Skogsvårdsdirektör

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358400234976

Sonja Päivinen

Resurschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Satamakatu 3
87100 Kajana

Puh. +358408205950

Olli Lipponen

Skogsvårdschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358407384408

Tarmo Myllymäki

Skogsvårdschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Veteraanikatu 9
90130 Uleåborg

Puh. +358400587375

Tanja Oksala

Skogsvårdschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358408406009

Kundlogistik

Pasi Korteniemi

Direktör för kundrelationer

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Vankanlähde 7
13100 Tavastehus

Puh. +358405716420

Juha Pyhäjärvi

Upphandlingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358400393781

Vesa Härkönen

Upphandlingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Satamakatu 3
87100 Kajana

Puh. +358400291988

Sami Hakala

Upphandlingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Puistokatu 29
70110 Kuopio

Puh. +358401544076