Kontaktinformation för Skogsbruk

Vi är en del av värdekedjan inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Vi producerar virke på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för skogs- och energiindustrins behov. I statens mångbruksskogar avverkas årligen sex miljoner kubikmeter virke – cirka hälften av den årliga tillväxten. Vi tryggar den biologiska mångfalden i alla skogsbruksåtgärder.

Utöver av Skogsbruk Ab används Forststyrelsens skogar även av naturturismnäringen, rennäringen och naturproduktsindustrin. I skogarna gör man också utflykter, jagar och plockar bär, så våra skogar är verkligen mångbruksskogar i ordets rätta bemärkelse.

Skogsbruk Ab:s årliga omsättning uppgår till drygt 300 miljoner euro. Skogsbruk Ab:s och Forststyrelsens övriga affärsverksamhets avkastning, mer än 100 miljoner euro om året, intäktsförs till staten och därigenom till olika behov i samhället. Vi skapar också arbete för lokala företagare. Den ekonomiska välfärd som Skogsbruk Ab genererar fördelas på olika delar av vårt land i form av löner, arvoden, skatter, anskaffningar och utdelningar.

Skogsbrukets ledning

Jussi Kumpula

Verkställande direktör

Forststyrelsen
PB 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. 0206396657

Sekretär: Petra Kova, Tfn. 0206396107

Heikki Kääriäinen

Direktör för kundrelationer

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
PL 1058 (Asemakatu 7)
70100 Kuopio

Tfn. 0206395002

Heikki Savolainen

Skogsvårdsdirektör

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
PL 36 (Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Tfn. 0206395010

Hannu Lehtonen

Direktör för skogsbruksplanering

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
PB 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. Tfn. 0206396629

Jarmo Leskinen

Förvaltningschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
PB 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394412

Antti Otsamo

Chef för hållbar utveckling

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
PB 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394442

Päivi Lazarov

Kommunikationschef

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PB 94 (Banvägen 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394807

Petra Kova

Johdon Assistentti

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. 0206396107

Skogsbruksplanering

Hannu Lehtonen

Direktör för skogsbruksplanering

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
PB 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. Tfn. 0206396629

Kalle Eerikäinen

Planeringschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394085

Antti Maukonen

Maankäyttöpäällikkö

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
PL 36 (Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Tfn. 0206395040