Statens mark- och vattenområden

Karta över Finland, som visar mark- och vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen.
Mark- och vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen.

Forststyrelsen förvaltar 12,5 miljoner hektar mark- och vattenområden som ägs av staten. Detta är nästan en tredjedel av Finland. Våra områden omfattar en mångfald av skogar, myrar, stränder och vatten. Största delen av de statsägda markerna finns i östra och norra Finland.

Något över hälften av våra områden är ekonomiskog, men på tvinmark och impediment vidtas inga skogsbruksåtgärder.

En tredjedel av Finland

Forststyrelsen har hand om 9 143 000 hektar mark och 3 420 000 hektar vatten, totalt 12 563 000 hektar.

Markområden (31.12.2019)Hektar (%)
Total mark under förvaltning9 143 000
Mångbruksskogar i ekonomibruk*
4 881 000 (54%)
– varav skogmark*3 485 000
– varav tvinmark*712 000
– varav impediment*648 000
Lagstadgade skyddsområden1 778 000 (19%)
Ödemarksområden1 377 000 (15%)
Skyddsprogram382 000(4%)
Övriga specialområden725 000 (8%)

*Skogsbruksmarkerna har uppdelats enligt nordisk skogsbruksklassificering utifrån virkesproduktionsförmågan: i skogsmarker är beståndets årliga tillväxt i medeltal minst 1 m³/ha; på impediment 0,1–1 m³/ha och på tvinmark mindre än 0,1 m³/ha.

Vattenområden (31.12.2019)Hektar (%)
Total vattenområden under förvaltning3 420 000
Lagstadgade skyddsområden239 000 (7%)
Övriga vattenområden2 663 000 (78%)
– i havsområden2 555 000
– i insjödistrikten180 000
Andra vattenområden518 000 (15%)

Källan: Silvia -geografiska informationssystemet