Statens mark- och vattenområden

Karta över Finland, som visar mark- och vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen.
Mark- och vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen.

Forststyrelsen förvaltar 12,5 miljoner hektar mark- och vattenområden som ägs av staten. Detta är nästan en tredjedel av Finland. Våra områden omfattar en mångfald av skogar, myrar, stränder och vatten. Största delen av de statsägda markerna finns i östra och norra Finland.

Något över hälften av våra områden är ekonomiskog, men på tvinmark och impediment vidtas inga skogsbruksåtgärder.

En tredjedel av Finland

Forststyrelsen har hand om 9 168 000 hektar mark och 3414 000 hektar vatten, totalt 12 582 000 hektar.

Markområden (31.12.2022)Hektar (%)
Total mark under förvaltning9 168 000
Mångbruksskogar i ekonomibruk*
4 887 000 (53 %)
– varav skogmark*3 494 000 (71,5 %)
– varav tvinmark*711 000 (14,5 %)
– varav impediment*682 000 (14 %)
Lagstadgade skyddsområden1 851 000 (20 %)
Ödemarksområden1 378 000 (15 %)
Skyddsprogram329 000 (4 %)
Övriga specialområden723 000 (8%)

*Skogsbruksmarkerna har uppdelats enligt nordisk skogsbruksklassificering utifrån virkesproduktionsförmågan: i skogsmarker är beståndets årliga tillväxt i medeltal minst 1 m³/ha; på impediment 0,1–1 m³/ha och på tvinmark mindre än 0,1 m³/ha.

Vattenområden (31.12.2022)Hektar (%)
Total vattenområden under förvaltning3 414 000
Lagstadgade skyddsområden242 000 (7 %)
Övriga vattenområden2 663 000 (78 %)
– i havsområden2 555 000
– i insjödistrikten108 000
Andra vattenområden509 000 (15 %)

Källan: Silvia -geografiska informationssystemet