Statens mark- och vattenområden

Karta över Finland, som visar mark- och vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen.
Mark- och vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen.

Forststyrelsen förvaltar 12,5 miljoner hektar mark- och vattenområden som ägs av staten. Detta är nästan en tredjedel av Finland. Våra områden omfattar en mångfald av skogar, myrar, stränder och vatten. Största delen av de statsägda markerna finns i östra och norra Finland.

Något över hälften av våra områden är ekonomiskog, men på tvinmark och impediment vidtas inga skogsbruksåtgärder.

En tredjedel av Finland

Forststyrelsen har hand om 9 146 000 hektar mark och 3 419 000 hektar vatten, totalt 12 565 000 hektar.

Markområden (31.12.2020)Hektar (%)
Total mark under förvaltning9 146 000
Mångbruksskogar i ekonomibruk*
4 886 000 (53,5%)
– varav skogmark*3 492 000 (71%)
– varav tvinmark*712 000 (15%)
– varav impediment*682 000 (14%)
Lagstadgade skyddsområden1 781 000 (19,5%)
Ödemarksområden1 378 000 (15%)
Skyddsprogram380 000(4%)
Övriga specialområden725 000 (8%)

*Skogsbruksmarkerna har uppdelats enligt nordisk skogsbruksklassificering utifrån virkesproduktionsförmågan: i skogsmarker är beståndets årliga tillväxt i medeltal minst 1 m³/ha; på impediment 0,1–1 m³/ha och på tvinmark mindre än 0,1 m³/ha.

Vattenområden (31.12.2020)Hektar (%)
Total vattenområden under förvaltning3 419 000
Lagstadgade skyddsområden238 000 (7%)
Övriga vattenområden2 663 000 (78%)
– i havsområden2 555 000
– i insjödistrikten108 000
Andra vattenområden518 000 (15%)

Källan: Silvia -geografiska informationssystemet