Hälsa från naturen

Naturen är en mångsidig källa till hälsa och välmående. De statliga skogarna och vattnen erbjuder upplevelser för alla åldrar i hela landet. Forststyrelsen främjar tillsammans med sina partner hälsoeffekterna av att röra sig i naturen och erbjuder dem som rör sig i naturen god service såsom leder, rastplatser, vägvisare, kartor och information om Finlands finaste naturobjekt.

Det är dokumenterat att naturen påverkar hälsan och välbefinnandet positivt åtminstone på tre sätt:

  • Den fysiska aktiviteten ökar i naturen: Naturen lockar till motion. Utan att vi märker det rör vi oss raskare i naturen än inomhus, trots att motionen känns lättare.
  • Naturen stimulerar oss och hjälper oss att stressa av: Koncentrationsförmågan förbättras och pulsen och blodtrycket kan gå ner.
  • Att röra sig i naturen främjar det sociala välbefinnandet och vi-andan: Vi förhåller oss mer positivt till andra människor och vi blir mycket snabbt på bättre humör.  

Även en kort vistelse i naturen hjälper. Under fem minuter i naturens hägn stiger humöret, och på 15–20 minuter ökar livskraften och blodtrycket sjunker. Man har också uppskattat att den som vistas minst fem timmar i stadens grönområden per månad eller besöker naturplatser utanför staden två, tre gånger per månad upplever en betydlig förbättring av det mentala välmåendet.

Naturmotion höjer folkhälsan på ett jämlikt sätt

Motion i naturen är en bra lösning på problemen i folkhälsan, till exempel den minskade motionen, den sittande livsstilen och den utbredda fetman som i sin tur ökar riskerna för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, mentala störningar och typ 2-diabetes.

Nationalparkerna och andra naturobjekt samt mångbruksskogarna är en likvärdig och förmånlig motionsplats för alla. Det finns leder på sammanlagt tusentals kilometer, och en del av dem lämpar sig också för rullstolar och barnvagnar. Man kan också klättra, cykla, paddla eller åka skidor i naturen eller syssla med fiske eller jakt. Forststyrelsens webbtjänster och naturumens personal hjälper dig att planera din utflykt.

Frivilligverksamhet är ett utmärkt sätt att njuta av naturen i trevligt sällskap och samtidigt utföra konkreta handlingar till fördel för naturen.

Man kan fiska och jaga på många platser i statens marker och vatten och njuta av utflykter till naturen.

Hälsofördelar med nationalparkerna

Nationalparkerna är en betydande motionsplats: där kan man vandra, cykla, paddla eller skida långa sträckor eller gaska upp sig på en kort utflykt. Enligt Forststyrelsens utredningar får man styrka och glädje av utflykter till Finlands nationalparker och andra goda naturobjekt.

Forststyrelsen är också med i många projekt i nationalparker och deras närområden som granskar eller förbättrar hälsa.

Hälsofördelar med jakt och fiske

Både jägare och fiskare känner sin fysisk och psykisk hälsa bli bättre i naturen, och det sociala välmåndet ökar också. I statens områden kan även t.ex. de jaga som inte annars skulle ha den möjligheten.

Mera information