Erävalvonta

Metsähallituksen erätarkastajat valvovat lakien noudattamista ja lupien voimassaoloa valtion maa- ja vesialueilla. Heidän työhönsä kuuluu muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvonta. Erätarkastaja on lainvalvontaviranomainen, jolla on poliisiin verrattavat oikeudet.

Erätarkastajien apuna on satoja paikallisia erävalvojia. Lisäksi Metsähallituksen muu henkilöstö valvoo muun muassa kalastuksen ja metsästyksen luvallisuutta erätarkastajien ohjauksessa.

Pääsyvaatimuksena erätarkastajan työhön on nykyisin poliisin koulutus.

Luvat valtion alueille

Erävalvonnalla pyritään suojelemaan eläimistöä, turvaamaan luonnossa liikkumista ja estämään erilaisia rikkomuksia. Erätarkastajien tehtäviin kuuluu valvoa, että jokaisenoikeuksia noudatetaan. He tarkastavat myös, että kalastajien, metsästäjien ja moottorikelkkailijoiden luvat ovat kunnossa.

Erätarkastajan ja valvojan tunnistaa hihamerkistä ja yleensä myös moottorikelkan tai veneen tunnuksista. Monilla erävalvonnan ammattilaisillamme on sekä metsäalan että poliisin koulutus.

Erätarkastajamme ja valvojamme tekevät yhteistyötä viranomaisten kuten poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin kanssa. Myös sidosryhmäyhteistyö muun muassa riistanhoitoyhdistysten ja kalastusalueiden kanssa on tiivistä.

Ensimmäiset erävartijan virat perustettiin syrjäseuduille, joille poliisin voimat eivät riittäneet. Tämän päivän erävalvonnan ammattilaiset panostavat rikkomuksien ennalta ehkäisyyn. He käyvät kertomassa hyvistä erätavoista niin kouluissa kuin yhdistyksissäkin.

Lisätietoa