Tarjouskilpailut

Metsähallitus julkaisee kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset HILMA-palvelussa, joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, hankinnan arvosta riippuen.

Hankintailmoitukset ja kilpailutukset

HILMA-palvelu

Tarjouspalvelu

Pienhankintaportaali

Lisätietoa Metsähallitus Metsätalous Oy:n urakoista ja hankinnoista

Metsähallituksella on käytössä kaksi sähköistä kilpailutusjärjestelmää, jossa voimassa olevat tarjouspyynnöt ovat nähtävissä. Myös kaikki Metsähallitus Metsätalous Oy:n tarjouspyynnöt löytyvät palveluista. Lisätietoa metsätalouden urakoinnista ja hankinnoista on metsätalouden sivuilla. Linkit löytyvät viereisestä laatikosta.

Tarjouspalvelu. Järjestelmällä kilpailutetaan hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja.

Pienhankintaportaali. Järjestelmällä kilpailutetaan hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja. Palveluun voi kirjautua samoilla tunnuksilla, kuin Tarjouspalveluun