Tarjouskilpailut

Metsähallitus julkaisee kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset HILMA-palvelussa, joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, hankinnan arvosta riippuen.

Metsätalouden urakointi ja hankinnat

Metsähallitus ostaa kaikki puunkorjuutyöt ja puutavaran kuljetuksen sekä merkittävän osan metsänhoito- ja metsänparannustöistään palveluina alan yrittäjiltä. Lisätietoa

Metsähallituksella on käytössä kaksi sähköistä kilpailutusjärjestelmää, jossa voimassa olevat tarjouspyynnöt ovat nähtävissä. Myös kaikki Metsähallitus Metsätalous Oy:n tarjouspyynnöt löytyvät palveluista. Lisätietoa metsätalouden urakoinnista ja hankinnoista on metsätalouden sivuilla, ks.linkki viereisestä laatikosta!

Tarjouspalvelu. Järjestelmällä kilpailutetaan hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja.

Hankintailmoitukset ja kilpailutukset

HILMA-palvelu

Tarjouspalvelu

Pienhankintaportaali

Pienhankintaportaali. Järjestelmällä kilpailutetaan hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja. Palveluun voi kirjautua samoilla tunnuksilla kuin Tarjouspalveluun