Kuolavaara-Keulakkopään tuulivoimapuisto

Metsähallitus on kehittänyt tuulipuistohankkeen Kuolavaara-Keulakkopään alueelle yhteistyössä Fortumin kanssa. Alueelle on rakennettu 17 kappaletta 3 megawatin tuulivoimalaitoksia. Hankkeen toimija on Allianz Capital Partners. Hankkeessa on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely. Kittilän ja Sodankylän kunnanvaltuustot ovat marraskuussa 2012 hyväksyneet Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuiston osayleiskaavan, jonka perusteella hankkeelle on myönnetty rakennuslupa helmikuussa 2014.

Informaatiografiikkaa Kuolavaara-Keulakkopään tuulivoimapuistohankkeen prosessista ja tämänhetkisestä tilanteesta.

Hankkeeseen liittyvät asiakirjat

Osayleiskaavaehdotus (lokakuu 2012)

Ympäristövaikutusten arviointi