Metsähallitus uudistuu yhteiskunnan mukana

Metsähallituksen rakenne ja tehtävät ovat muuttuneet ajan myötä useissa eri metsähallinnon uudistuksissa. Uudistukset ovat aina saaneet käyttövoimaa yleisistä yhteiskunnallisista muutoksen tuulista.

Metsähallituksen historia alkoi vuonna 1859, kun Keisari Aleksanteri II allekirjoitti julistuksen metsänhoitolaitoksen perustamisesta. Sen tehtävänä oli hoitaa ja suojella metsiä sekä tuoda tuloja kruunulle puuta myymällä. Alkuvuosikymmeninä metsähallinnon rooli, vastuut ja valtuudet kehittyivät ja vakiintuivat pikku hiljaa, tosin usein kovassakin poliittisessa vastatuulessa.

Vuonna 1908 päällikkövaltaisesta virastosta tuli johdoltaan kolleginen. Samalla viraston nimi vaihtui metsänhoitohallituksesta Metsähallitukseksi. Sisällissodassa v. 1918 Metsähallituksessa koettiin kapina, joka raukesi sodan loppuessa.

Metsähallinto organisoitiin uudelleen vuonna 1921, jolloin Metsähallitus siirtyi asetuksella maa- ja metsätalousministeriön alaiseksi keskusvirastoksi, jonka tehtävänä oli ”hoitaa, valvoa ja edistää Suomen metsätaloutta”. Tämä on pysynyt peruslähtökohtana näihin päiviin asti, joskaan Metsähallituksen velvollisuudet eivät enää ulotu yksityismetsätalouden puolelle. 

Kuohuvalla 60-luvulla Metsähallituksen hallintoa uudistettiin jälleen. Nyt mietinnässä oli Metsähallituksen asema keskusvirastona ja sen suhteesta ministerihallintoon. V. 1967 uusittu organisaatio oli edelleen hierarkkinen, mutta Metsähallitus jatkoi itsenäisenä keskusvirastona ja maan virallisen metsäpolitiikan toteuttajana.

Luonnonsuojelutehtävien organisoituminen

Ensimmäiset lakisääteiset kansallispuistot valtion maille perustettiin vuonna 1938. Kansallis- ja luonnonpuistoverkosto laajentui merkittävästi vuosina -56 ja -82.

Luonnonsuojelutehtävät hoidettiin Metsähallituksessa pitkään osana metsätaloustoimintaa. Luonnonsuojelutehtäviin erikoistunutta henkilöstöä ruvettiin 1970-luvun lopulta lähtien vähitellen lisäämään ja luonnonsuojelualuetoimisto perustettiin vuonna 1981. Kymmenen vuotta myöhemmin se muutettiin luonnonsuojeluosastoksi.

Yhä laajemmaksi kasvaneena toimialana luonnonsuojelun tulosyksikkö sai vuonna 1992 myös oman alueorganisaation. Luonnonsuojelutehtäviä ja retkeilypalveluita on kehitetty vastaamaan nykyisiä luonnon monimuotoisuuden suojeluvaatimuksia sekä luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita.

Metsähallituksesta liikelaitos

1980-luvun lopulla metsäsektori muuttui rytisten. Metsäyhtiöt fuusioituivat kolmeen suureen yksikköön ja myös valtionhallinnossa oli menossa muutosprosessi, jossa haettiin hallinnolle tehokkuutta, ohjattavuutta ja taloudellisuutta. Myös Metsähallitusta haluttiin kehittää liikeyritysmäisemmäksi. Uusi Metsähallitus-lakipaketti säädettiin 1987, jonka myötä Metsähallituksen toimintaa alettiin muuttaa askel askeleelta keskusvirastosta kohti liikelaitosta.

Pitkien keskustelujen jälkeen vuonna 1994 Metsähallituksesta tehtiin valtion liikelaitos, jolloin monet virastoajan hallintotehtävät jäivät kokonaan pois Metsähallituksen toiminnan piiristä. Uudistuksen myötä Metsähallituksen eräät tulosyksiköt erikoistuivat omiksi tuotemerkeikseen, kuten matkailupalveluita tarjoava Villi Pohjola, tontti- ja kiinteistökauppaan erikoistunut Laatumaa ja maa-aineskauppaa tekevä Morenia. Villin Pohjolan toiminta lakkautettiin vuonna 2012. Metsähallitus myi tytäryhtiönsä Morenia Oy:n kiviaines- ja teollisuusmineraaliliiketoiminnan sekä Morenia-tavaramerkin v. 2013.

Uusin metsähallituslaki säädettiin vuonna 2016. Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka tehtävät on jaettu liiketoimintaan ja julkisiin hallintotehtäviin. Eri toiminnot on eriytetty omiin vastuualueisiin. Metsähallituksen liiketoimintaan kuuluvat Metsätalous Oy, Kiinteistökehitys, Siemen Forelia Oy ja MH-Kivi Oy. Liiketoiminta on maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa. Julkisia hallintotehtäviä hoitavat Luontopalvelut- ja Eräpalvelut-vastuualueet, ja niitä ohjaa ympäristöministeriö.

Nyt Metsähallituksen hoidossa on liki kolmannes Suomea luonnonvaroineen – metsiä, rantoja, vesiä, maa-aineksia sekä mittava määrä historia- ja kulttuurikohteita.

160-vuotisjuhlia vietettiin vuonna 2019. Juhlavuoden teemana oli vastuullisuus ja tulevaisuus.