Näin toimimme

Metsähallituksen toiminnan perusta on vastuullisuudessa ja toiminnan jatkuvassa parantamisessa. Tavoitteenamme on turvata luonnon monimuotoisuutta, luoda mahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle, lisätä maakuntien elinvoimaa ja edistää luonnosta saatavia hyvinvointipalveluja sekä tulouttaa tuloja valtiolle. Vastaamme toiminnallamme myös globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen.

Organisaatio

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka käyttää, hoitaa ja suojelee hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja sovittaa yhteen omistajansa, sidosryhmiensä sekä asiakkaidensa näihin alueisiin kohdistamia odotuksia ja tavoitteita.

Metsähallituksen organisaatiokaavio. Kaavion sisältö on kerrottu leipätekstissä kaavion alla.

Metsähallitus harjoittaa toimintaansa neljällä vastuualueella:

Liiketoimintaa harjoitetaan Metsähallitus Metsätalous Oy:ssä, MH-Kivi Oy:ssä ja Siemen Forelia Oy:ssä, jotka ovat Metsähallituksen tytäryhtiöitä, sekä konserniin kuuluvassa Metsähallitus Kiinteistökehityksessä. Metsähallituksen liiketoimintaan kuuluvat valtion metsien kestävä hoito ja käyttö, metsäpuiden siementuotanto sekä valtion maa- ja vesialueiden vuokraus-, myynti- ja kehitystoiminta.

Julkisia hallintotehtäviä hoitavat Luontopalvelut ja Eräpalvelut. Niiden tehtäviin kuuluvat luonnonsuojelu, eräasiat ja luonnon virkistyskäyttö. Julkiset hallintotehtävät hoidetaan erillään liiketoiminnasta, ja ne rahoitetaan valtion talousarvioon osoitetuilla varoilla ja lupatuloilla. Metsähallituksen vuosittaiset tavoitteet hyväksytään eduskunnassa osana valtion budjettia.

Metsähallituksen tulosohjauksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Julkisia hallintotehtäviä ohjaa myös ympäristöministeriö oman hallinnonalansa asioissa.

Lisätietoa