Valtion retkeilyalueet Natura 2000 -alueina

Suomessa on viisi ulkoilulailla perustettua valtion retkeilyaluetta: Evon, Ison-Syötteen, Kylmäluoman, Oulujärven ja Ruunaan retkeilyalueet. Ne ovat Metsähallituksen hallinnassa.

Valtion retkeilyalueet ovat monipuolisia, retkeilyyn ja muuhun luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuja kohteita, joiden pinta-ala on yhteensä noin 242 km². Retkeilyalueilla on merkittyjä kävely- ja hiihtoreittejä, luontopolkuja, telttailualueita ja laavuja. Lähiseudun yrittäjät tarjoavat luontomatkailuun liittyviä palveluita alueilla ja niiden ympäristössä.

Valtion retkeilyalueilla harjoitetaan myös rajoitettua metsätaloutta, jossa otetaan huomioon luontoarvot ja virkistyskäytön tarpeet. Retkeilyalueilla voi yleensä kalastaa ja metsästää. Valtion retkeilyalueet kuuluvat myös Natura 2000 -verkostoon, vaikka ne eivät ole luonnonsuojelualueita.

Napapiirin ja Inarin retkeilyalueet ovat Metsähallituksen perustamia, palveluiltaan edellämainittuja vastaavia kohteita.

Lisätietoa