Vuokraus- ja käyttöoikeustoiminta

Metsähallitus vuokraa valtion maa- ja vesialueita hyvin monenlaiseen toimintaan. Uusia vuokra- ja käyttöoikeussopimuksia tehdään vuosittain yli tuhat. Kaiken kaikkiaan voimassa olevia sopimuksia on lähes 20 000 kappaletta. Niistä vuokrasopimuksia on noin 4 000 kappaletta. Vuokra- ja käyttöoikeussopimukset kohdistuvat pääasiassa maa- tai vesialueisiin sekä rakennuksiin ja rakennelmiin. Sopimusten kesto vaihtelee paljon, vuodesta useisiin kymmeniin vuosiin.

Vuokraamme muun muassa hiihtokeskusten rinnealueita, tuulivoima-alueita, kiviainesten ja turpeen ottoalueita, kalastusalueita, kalankasvatusalueita sekä luonnonravintolammikoita kalanpoikaskasvatukseen. Vuokraamme myös kaikki omistuksessamme olevat pellot viljelykäyttöön.

Lisäksi suurin osa Metsähallituksen tarjoamista tonteista on mahdollista vuokrata ja vuosittain noin puolet asiakkaistamme vuokraa tontin oston sijaan. Tontin ostaminen on yleensä mahdollista myöhemmin. Lyhytaikaiseen vuokraukseen vuokraamme Metsähallituksen mökkejä Lomarenkaan kautta.

Käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan yleensä sopimusta, jolla luovute­taan maanvuokraoikeutta rajoitetumpi käyttöoikeus. Käyttöoikeussopimus voi koskea esim. tiealueen, palvelurakenteiden tai johdinalueen käyttöoikeuden luovutusta.

Valtiolliset toimijat, kuten Puolustusvoimat ja Luonnonvarakeskus toimivat Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla käyttöoikeussopimusten turvin.