Muut luonnonsuojelualueet

Kansallispuistojen lisäksi Suomessa on monia muita luonnonsuojelualueita. Valtion muiden luonnonsuojelualueiden luonne ja suojelutavoitteet vaihtelevat. Suurin osa toteuttaa valtioneuvoston suojeluohjelmapäätöksiä. Osa on perustettu suojelemaan myös suojeluohjelmien ulkopuolella olevia alueita.

Luonnonsuojelulain nojalla perustettavista uusista valtion luonnonsuojelualueista valtaosa luokitellaan muiksi luonnonsuojelualueiksi. Perustamissäädöksiä vielä odottavia, luonnonsuojelulle varattuja kohteita on Metsähallituksen hallinnassa lähes 3000.

Valtion alueilla on lisäksi Metsähallituksen omilla päätöksillä muodostettuja suojelukohteita, jotka eivät perustu luonnonsuojelulakiin. Tällaisia ovat mm. valtion suojelumetsät.

Yksityiset luonnonsuojelualueet

Yksityiset luonnonsuojelualueet muodostetaan maanomistajan hakemuksesta ELY-keskusten päätöksellä kuntien, yhteisöjen ja yksityisten maille. Niitä on hyvin erilaisia luonnonpuistojen kaltaisista linnustonsuojelualueista perinnemaisemaltaan arvokkaisiin kartanopuistoihin. Toisinaan alueet liittyvät rajatta valtion luonnonsuojelualueisiin ja niillä saattaa olla yhteistä palveluvarustusta.

Yksityiset luonnonsuojelualueet sijaitsevat valtaosaltaan maan eteläosissa.

Metsähallituksen Luontopalvelut voi hoitaa myös yksityisiä luonnonsuojelualueita yhteistyössä omistajan kanssa.

Lisätietoja