Muut luonnonsuojelualueet

Kansallispuistojen lisäksi Suomessa on monia muita luonnonsuojelualueita. Valtion muiden luonnonsuojelualueiden luonne ja suojelutavoitteet vaihtelevat. Osa on perustettu ennen valtioneuvoston antamia suojeluohjelmapäätöksiä. Osa on perustettu suojelemaan suojeluohjelmien ulkopuolella olevia alueita, mm. soita, lehtoja ja vanhoja metsiä.

Valtion alueilla on lisäksi Metsähallituksen omilla päätöksillä muodostettuja suojelukohteita, jotka eivät perustu luonnonsuojelulakiin. Metsähallitus on perustanut näitä pieniä suojelualueita kaikkiaan 24 kpl, ja ne kattavat yhteensä 800 ha. Tämä suojelualueiden perustamisoikeus on lakkautettu.

Yksityiset luonnonsuojelualueet

Yksityiset luonnonsuojelualueet muodostetaan maanomistajan hakemuksesta ELY-keskusten päätöksellä kuntien, yhteisöjen ja yksityisten maille. Niitä on hyvin erilaisia luonnonpuistojen kaltaisista linnustonsuojelualueista perinnemaisemaltaan arvokkaisiin kartanopuistoihin. Toisinaan alueet liittyvät rajatta valtion luonnonsuojelualueisiin ja niillä saattaa olla yhteistä palveluvarustusta.

Yksityiset luonnonsuojelualueet sijaitsevat valtaosaltaan maan eteläosissa.

Metsähallituksen Luontopalvelut voi hoitaa myös yksityisiä luonnonsuojelualueita yhteistyössä omistajan kanssa.

Lisätietoja