Työkohteiden suunnittelu

Yksityiskohtaisin alueiden käytön suunnittelutyökalu on työkohteiden toimenpidesuunnitelma, jonka avulla toteutetaan alueen käytöstä tehtyjä päätöksiä. Toimenpidesuunnitelma sisältää kaikki työn toteuttajan tarvitsemat tiedot työkohteesta. Tällä varmistetaan, että työn toteuttaja tunnistaa ja turvaa työmaan tärkeät luonto- ja muut erityisarvot.  

Suunnittelun ja toteutuksen apuna ovat Metsähallituksen tietojärjestelmät, mm. kattava paikkatietojärjestelmä. Toimenpiteen toteuttaja saa tarvittavat tiedot käsiteltävästä kohteesta päätelaitteeseensa ja tarvittaessa tulosteena. 

Toimenpidesuunnitelmia ovat esimerkiksi leimikon hakkuusuunnitelma, suon tai muun alueen ennallistamissuunnitelma sekä muinaisjäännöksen hoitosuunnitelma.