Julkaistu 11.12.2023

Merituulivoimahankkeen esittelypäivä kiinnosti kävijöitä

Merituulivoimapuiston esittelypäivässä Korsnäsissa kävijöitä kiinnostivat hankkeen etenemisen lisäksi paikalliset liiketoimintamahdollisuudet sekä työtehtävät ja uramahdollisuudet. Metsähallituksen ja Vattenfallin edustajat esittelivät Korsnäsin hanketta 22. marraskuuta kunnankirjastolla, joka tarjosi erinomaiset puitteet tapahtumalle.

Merituulivoimahanke on etenemässä keväällä tai kesällä 2024 ympäristövaikutusten arviointiohjelman vaiheeseen. Alueelliselle ELY-keskukselle annettava YVA-ohjelma on suunnitelma, joka kuvaa, miten hankkeen ympäristövaikutukset on tarkoitus arvioida.

Metsähallitus ja Vattenfall ovat tehneet jo useammalla maastokaudella esiselvityksiä YVA-ohjelmaa varten. Selvitykset koskevat mm. tuulivoimaloiden mahdollisia vaikutuksia linnustoon, vesistön eliöstöön ja kalastukseen niin tuulivoimapuiston alueella kuin meren pohjaan laskettavan sähkönsiirtokaapelinkin vaihtoehtoisilla reiteillä.

Myös maalle suunnitellun sähkönsiirtolinjan reittivaihtojen olosuhteet selvitetään. Biologit tutkivat kasvien ja eliöiden esiintymistä sekä pyrkivät kartoittamaan mahdolliset arvokkaat luontokohteet.

Perehdyttyään esitettyyn arviointiohjelmaan ELY-keskus tiedottaa ohjelman vireilläolosta ja määrittelee ajan, jonka puitteissa sidosryhmillä on mahdollisuus antaa suunnitelmaan näkemyksensä. ELY-keskus kokoaa sidosryhmien ja viranomaisten näkemykset ja laatii asiantuntemuksensa pohjalta lausunnon arviointiohjelmasta.

Virtuaalinen tutustumisretki merituulivoimapuistoon

Tapahtuman vetonaulaksi nousi mahdollisuus tutustua merituulivoimapuistoon virtuaalitodellisuuslaseilla. Silmille asetettavat VR-lasit näyttävät merituulivoimapuiston todentuntuisesti, vaikka kyseessä on tietokoneella luoto keinotodellisuus, simulaatio.

VR-laseilla tehtävistä vierailuista innostuivat niin Taklaxin koulun oppilasryhmä opettajineen kuin hankkeeseen tutustunut nuoriso ja aikuisetkin.

Yrittäjäportaali kokoaa valmistuttuaan tiedot paikallisista palveluista

Paikallisilla yrittäjillä oli mahdollisuus täyttää tietonsa tulevaa yrittäjäportaalia varten. Portaalin avulla suuret yritykset tulevat löytämään paremmin paikalliset palvelut ja tarjonnan. Kiinnostuksensa yrittäjäportaaliin voi ilmoittaa olemalla yhteydessä Metsähallituksen sidosryhmäpäällikköön Jonna Hagströmiin, ja portaalista tulee lisää tietoa sen valmistuttua.

Neljä oransseihin ja keltaisiin työvatteisiin pukeutunutta nuorta katsoo ja kuuntelee, kun kaksi miestä esittelee tuulivoimaloiden tekniikka kirjastossa.

Avoimien ovien päivässä hankkeeseen kävi tutustumassa koululaisryhmän lisäksi kymmeniä henkilöitä. Paikalla oli myös Korsnäsin kunnanjohtaja Christina Båssar ja kiinnostuneita naapurikunnista. Lapsille oli järjestetty omaa ohjelmaa, mm. väritystehtäviä ja kuvitettavia kangaskasseja. Aikuisilla oli mahdollisuus osallistua mm. tietokilpailuihin.

Tilaisuutta isännöivät Metsähallituksen puolelta projektinjohtaja Timo Laakso tiimeineen sekä Vattenfallin puolelta projektinjohtaja Klaus Nissen ja tekninen päällikkö Anders Thomsen.

Päästötöntä sähköä ensi vuosikymmenellä

Merituulivoimahanke tuottaa sähköä 2030-luvun alkupuolella. Käynnistyvä YVA-vaihe vie kokonaisuudessaan pari vuotta. Samalla etenevät lukuisat lupaprosessit sekä tekninen ja kaupallinen suunnittelu.

On arvioitu, että yksin lupaprosessit vievät 5–7 vuotta. Varsinaiseen rakentamiseen päästäneen 2030-luvulla ja rakentaminen vienee 2–3 vuotta.

Suomessa tarvitaan jatkuvasti enemmän päästötöntä sähköä korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja käytöstä poistuvaa vanhaa energian tuotantokapasiteettia. Yhteiskunnan sähköistyminen, huoltovarmuus ja kuluttajien vaatimukset edellyttävät myös lisää päästötöntä energiaa.

Seuraavat Vind Café -tilaisuudet keväällä 2024

Vind Café -tilaisuudet jatkuvat keväällä 2024. Vind Café voi myös tarvittaessa jalkautua muihin paikkoihin. Merituulivoimahankkeen tiimi onkin käynyt jo kertomassa hankkeesta Molpen ala-asteella ja Petolahden ylä-asteella.

Tapahtumassa nautittiin yhteensä 75 kupillista kuumaa glögiä ja hyviä pipareita. Meillä oli todella mukavia ja pitkiä keskusteluita kanssanne, ja toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi uudelleen!

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Metsähallitus: Jonna Hagström, puh. +358 40 646 9554, sähköposti: jonna.hagstrom@metsa.fi