Julkaistu 17.12.2021

Metsähallitus käynnistää Korsnäsin 1,3 GW merituulivoimahankkeen kumppanihaun

Metsähallitus käynnistää Korsnäsin 1,3 gigawatin (GW) merituulivoimahankkeen kumppanin valintaprosessin markkinoiden alustavalla informoinnilla. Metsähallitus hakee sekä kotimaasta että kansainvälisiltä markkinoilta kokenutta kumppania nopeuttamaan merituulivoimapuiston kehittämistä ja rakentamista. Tuulivoimapuiston kaupallisen tuotannon arvioidaan alkavan aikaisintaan vuonna 2028.

Valittavalta yritykseltä tai konsortiolta edellytetään osaamista, resursseja ja kokemusta, jotka soveltuvat mittavan kokoluokan merituulivoiman investointihankkeen menestykselliseen kehittämiseen, rakentamiseen ja operoimiseen.

Lisäksi valittavalta toimijalta edellytetään vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintakäytäntöjä. Kumppanilla tulee olla hyvät valmiudet toimia hankkeessa, joka koskee monia sidosryhmiä yhteiskunnan eri tasoilla ja joka on kansallisesti tärkeä Suomen uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Korsnäsin merituulivoimahankkeen kumppanin valinta etenee kilpailutusmenettelyn kautta. Alustavien tarjousten jättämisen jälkeen joukko potentiaalisimpia kumppaneita valitaan jatkoon prosessin seuraavaan vaiheeseen, jossa kiinnostuneet tahot jättävät sitovat tarjouksensa, ja jonka perusteella kumppani valitaan.

Hankkeessa noudatetaan EU:n asettamia kestävän rahoituksen kriteereitä ja kilpailutusmenettelyjä.

Metsähallituksen tavoitteena on saada kumppanin valinta päätökseen vuoden 2022 aikana. Tiedot kilpailutukseen osallistuvista tahoista tai tarjouksista eivät ole julkisia eikä prosessin etenemisestä anneta väliaikatietoja.

Korsnäsin edustalle, valtion merialueelle 15–30 km päähän rannikoista, suunnitteilla olevasta merituulivoimapuistosta tulee yksi Suomen ensimmäisistä suuren mittakaavan merituulivoiman tuottajista. Korsnäs-hankkeen arvioitu kapasiteetti vastaa noin puolta Suomen tuulivoimakapasiteetista (megawatteina) vuoden 2020 lopussa.

Metsähallitus toimii Korsnäsissä hankekehittäjänä ja jää myöhemmin tuulivoimapuiston merialueen vuokranantajaksi. Alueen omistus säilyy valtiolla. Metsähallituksen tehtävänä on hallinnoida valtion maa- ja vesialueita. Metsähallituksen toiminnan tuotot tuloutetaan valtion budjettiin.

Lisätietoja:

Korsnäsin merituulivoimahanke: Pertti Tapio, tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja, Metsähallitus Kiinteistökehitys, puh. 040 510 5302, sähköposti: pertti.tapio@metsa.fi

Sijoittajainformaatio: Otto Swanljung, tuulivoimapäällikkö, Metsähallitus Kiinteistökehitys, puh. 040 560 1715, sähköposti: otto.swanljung@metsa.fi

www.metsa.fi/korsnas