Julkaistu 22.11.2023

Metsähallitus ja Vattenfall sopivat Korsnäsin merituulivoimahankkeen laajentamisesta

Metsähallitus ja Vattenfall ovat sopineet Korsnäsin merituulivoimahankkeen alueen laajentamisesta niin, että hankkeen kapasiteettia voidaan kasvattaa alun perin suunniteltua suuremmaksi.

Vattenfallista tuli Metsähallituksen hankekumppani Korsnäsin meritulivoimahankkeeseen joulukuussa 2022, kun se voitti laajan kansainvälisen kilpailutuksen. Kaupan yhteydessä sovittiin mahdollisesta lisäalueesta, joka ei ole kilpailutettavissa itsenäisenä kohteena. Nyt on sovittu tämän option käyttämisestä.

Pohjanmaalle on valmistumassa uusi maakuntakaava, jonka luonnoksessa Korsnäsin hankealueen sijaintia ja kokoa on päivitetty uusiempien tietojen mukaisesti. Uusi luonnos sisältää myös nyt mainitun Korsnäsin lisäalueen. Lisäalueen koko on 5 400 ha ja Korsnäsin koko hankkeen pinta-ala 27 400 ha.

Lisäalueen ottaminen mukaan mahdollistaa Korsnäsin hankekoon kasvattamisen suunnitellusta 1300 MW:sta kohti 2000 MW:ia. Metsähallitus ja Vattenfall kehittävät jatkossa alkuperäistä aluetta ja lisäaluetta yhtenä kokonaisuutena ja ne tulevat jättämään päivitetyn kaavoitusaloitteen Korsnäsin kunnalle mahdollisimman pian. Myös ympäristövaikutusten arviointia ja kaavoitusta tehdään yhtenä kokonaisuutena.

Kaupalliset ehdot ovat pysyneet samana ja vastaavat Vattenfallin Korsnäsin kilpailutuksessa tekemää tarjousta ja joulukuussa 2022 allekirjoitettua Korsnäsin alkuperäistä sopimuskokonaisuutta. Myöskään Metsähallituksen asema kokonaisuudessa ei ole heikentynyt eikä alkuperäisen sopimuskokonaisuuden aikatauluihin tehdä muutoksia.

Metsähallitus vuokraa valtion omistamia aluevesiä merituulivoimaan valtioneuvoston hyväksymän kilpailutusmallin mukaisesti. Metsähallitus vastaa alueiden valinnasta, alkuvaiheen hankekehityksestä ja kilpailutuksen järjestämisestä. Kahden uuden alueen kilpailutus on alkamassa vielä tämän vuoden aikana.

Lisätiedot

Tuulivoimaliiketoiminnan johtaja, Otto Swanljung, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 040 560 1715, otto.swanljung@metsa.fi