Mielipidekysely liito-oravasta vuoden 2019 alussa

Otakantaa.fi-palvelun kautta sai kertoa mielipiteensä liito-oravan suojelutarpeesta ja -keinoista. Kysely päättyi 15.2.2019, vastauksia kertyi 172 kpl.

Liito-orava-LIFE-hankkeen yhtenä toimenpiteenä tutkitaan sosio-ekonomisia vaikutuksia ja siihen liittyen selvitetään kansalaisten mielipiteitä. Luonnonvarakeskuksen toteuttama kysely oli avoinna kaikille.

Hanke käyntiin Nuuksiossa

Liito-orava-LIFE-hankkeen aloitustapahtuma pidettiin Nuuksiossa 30.–31.10.2018. Paikalla olivat hankkeen yhteistyötahojen edustajat. Tapaamisen keskiössä oli yhteisten päämäärien ja viestinnän vahvistaminen.

Päivitetty viimeksi 6.6.2020