Ihmiset ovat rivissä kuuntelemassa asiantuntijaa mediaretkellä Vaasan Pilvilammella.
Mediaretki veti osallistujia Vaasan Pilvilammelle lokakuussa 2020. Kuvaaja: Anni Koskela

Tällä sivulla kerromme Liito-orava-LIFE-hankkeen päätapahtumista ja etapeista, nostamme videoita ja podcasteja tutustuttavaksi, sekä listaamme loppuun poiminnat mediaosumista. Mutta ihan aluksi pieni kooste suosittelemistamme videoista, joissa tuota yöaktiivista eläintä pääsee tarkkailemaan.

Hankkeen päätapahtumat ja -etapit

2024

 • Liito-oravan turvaaminen talousmetsissä –seminaari 7.2.2024 Tampereella. Tilaisuudessa tarkasteltiin metsätalouden ja liito-oravan suojelun yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä. Seminaariesitykset, ohjelma ja kooste esitettyjen kysymysten vastauksista löytyvät sivulta Oppaat ja muut julkaisut kohdasta Talousmetsät. Osallistujia oli paikan päällä noin 70 ja etäyhteydellä noin 170.
 • Opintoretket järjestetään hanketoimijoille hankkeen liito-oravakohteille keväällä Pohjois-Viroon ja syksyllä Itä-Suomeen.
 • Hankkeen viimeisenä toimintavuotena järjestetään kaikille avoimet loppuseminaarit 7.10. Virossa ja 6.11. Suomessa Espoossa.

2023

 • Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti suhtautumista liito-oravan suojelutarpeisiin ja keinioihin Ota kantaa-kyselyllä.
 • Neljä opintoretkeä järjestettiin hankkeen toimijoille, yksi koiratyöpaja luonto- ja koira-alan ammattilaisille ja yksi suurempi kansainvälinen tapahtuma laajemmalle LIFE-hankkeiden toimijoille ympäri Suomea ja Viroa. Kesäkuun opintoretki oli samalla komission seurantamatka (Monitor visit 5). Lisäksi Etelä-Suomen liito-oravakohteilla vieraili pienempi ryhmä virolaisia kumppaneita.
  • Opintoretki, Jyväskylä ja Rautalampi, huhtikuu 2023
  • Opintoretki, Ida-Virumaa, Viro, toukokuu 2023, lue Matkaraportti (pdf, 4 Mt, englanniksi)
  • Opintoretki, Espoo ja Rekijokilaakso, kesäkuu 2023
  • Opintoretki, Pudasjärvi ja Taivalkoski, elokuu 2023
  • Pohjoismaiden ja Baltian maiden LIFE-hankkeiden tapaaminen, Etelä-Suomi, syyskuu 2023
  • Koiratyöpaja, Ida-Virumaa, lokakuu 2023
 • Suomen metsäkeskus julkaisi oppaan, sekä järjestää metsäalan ammattilaisille webinaareja ja maastokoulutuksia liito-oravan huomioimiseksi talousmetsissä (metsakeskus.fi) 
 • Suomen luonnonsuojeluliitto järjesti maastokoulutuksia liito-oravan kartoituksesta neljällä eri paikkakunnalla maalis- ja huhtikuussa yli 120 osallistujalle. 
 • Webinaareihin liito-oravan lajihavaintotiedon käytöstä 7. ja 14.2.2023 osallistui noin 360 metsissä toimivaa ja metsäsuunnittelua tekevää metsäasiantuntijaa, lajihavaintotietoa hyödyntävää asiantuntijaa ja maanomistajaa. Webinaarien esitelmät löydät sivulta Oppaat ja muut julkaisut kohdasta A1.
 • Kuvaus yhteissuunnittelun soveltamisesta Liito-orava-LIFE-hankkeen esimerkkikohteilla (pdf, 2,7 Mt) valmistui

2022

2021

 • Kaupunkiwebinaari 8.9.2021 liito-oravan huomioimisesta kaupunkiympäristössä. Kaikille avoimeen webinaariin osallistui 174 kuulijaa.
 • Komission kolmas seurantamatka (Monitor Visit 3) hankekohteelle. Järjestettiin 4.-5.5.2021 verkkotapaamisena koronasta johtuvien matkustusrajoitusten takia.
 • Hankkeen puolivälin raportointi komissiolle (Mid-term Report). Väliraportti jätettiin komissiolle aikataulun mukaisesti 31.3.2021.
 • Talousmetsäkohteiden yhteissuunnittelu päättyy, suunnitelmat valmiit

2020

 • Ympäristökasvatuspaketti
 • Yöni liito-oravana -näyttely Haltiassa, Espoo
 • Raportti koirien tarkkuudessa liito-oravainventoinneissa
 • Pönttökamera Kuopiossa
 • Esite ja esittelyvideo
 • Komission toinen seurantamatka hankekohteelle järjestettiin 20.-21.4.2020 verkkotapaamisena koronasta johtuvien matkustusrajoitusten takia.

2019

 • 1. Väliraportti, Progress report 1, joulukuu 2019
 • Nordic LIFE NAT Platform -tapaaminen 10.–12.9.2019 Tønderissa, Tanskassa
 • Liito-oravalähettiläs aloitti Kuopion kouluissa
 • Pönttökamera Kainuussa
 • Liito-oravan inventointikoulutukset
 • Komission ensimmäinen seurantamatka hankekohteelle järjestettiin Espoossa 18.3.2019.
 • Ota kantaa -kysely. Kysyimme, millaisia tuntemuksia liito-oravan suojelu ihmisissä herättää. Saimme runsaasti vastauksia, 172 kappaletta. Kiitos osallistujille!
 • Hankkeen nettisivu

2018

 • Talousmetsäkohteiden yhteissuunnittelu alkaa
 • LIFE 17 Nature -hankkeiden kick-off-tilaisuus 7.–8.11.2018 Brysselissä.
 • Liito-orava-LIFE-hankkeen aloitustapahtuma 30.–31.10.2018 Nuuksiossa Espoossa.

Liito-orava videolla ja podcasteissa:

Liito-orava-LIFE-hankkeen mediapoimintoja:

Päivitetty viimeksi 12.4.2024